מבוא

סקירה כללית של הספר ודגשיו המיוחדים

אני שייך לעם נושא הבשורה, הברית וההבטחה האלוקית. זהו סוד שרידותו הפלאית של עמי וזה גם סוד השנאה התהומית כלפיו. היהודי אינו יכול לברוח מייעודו. ככל שהוא מנסה, הוא רק מעלה עוד יותר את חמתו של הגוי

 

משה פייגלין  

 

עם ישראל חייב למלא את ייעודו לשמש כאור לגויים, בתהליך אחרית הימים שבשעריו כבר באנו. אם ימלא את ייעודו, ייטב לו ולעולם, יגדל וישגה מאוד, יטיב לעצמו ולעולם ומלואו; אולם כל עוד הוא מסרב למלא את ייעודו, ייפרע עם, ירבו בו המשטמה העצמית, ויהיה למשיסה לשכניו, האנטישמיות בעולם גואה, גל שנאת ישראל גוברכוחות השמד הגלובאליים באשר לעצם קיומה של מדינת הלאום היהודי מתמלאים תקווה, כוחות המוות מרימים ראש.

 

האידיאות המרכזיות של החיבור:

שער א': התחייה הלאומית והייעוד האוניברסאלי

א. התחייה הלאומית, תתחולל משעה שמנהיגות עם ישראל בארצו, הבוטחת בצדקת דרכה, תגבר באמצעים חוקיים וחוקתיים על כת המשפטוקרטיה וקליקת התקשורת, שהשתלטו  ודחפים למדינת כל אזרחיה, תשיב את הריבונות לכנסת הנבחרתתחיל את ריבונות ישראל על ארץ ישראל המערבית כולה,  החיבור מפרט מהי הדרך הנכונה לכך; תכונן את חוקתה ובמרכזה חוק מכונן ישראל  היא מדינת הלאום היהודיסעיף יסודי בחוקתה, חייב להגדיר את גבולותיה, והתייצבות חוקתית, חוקית ומדינית ומוסרית נחושההמגבה זאת, היא שתשים סופית קץ לויכוח ההרסני ביחס לגבולותיה.  החוק החוקתי המכונן יחד עם החוקים החוקתיים שיחוקקו ישימו קץ לאתוס כל אזרחיה, שלא רק שעומד בסתירה למדינת הלאום היהודי, אלא בעצם קיומו, חותר תחת עצם קיומה של ישראל כמדינת הלאום היהודי, ובכך בעצם מאיים גם על עצם קיומה הפיזי.

ב.. דמוקרטית הזכויות אך גם החובותחברה אנושית איננה יכולה להתנהל רק על בסיס זכויות, ללא חובות. בישראל אך גם בעולם הדמוקרטי - שליט שיח הזכויות אך תוך התעלמות כמעט מלאה מחובות האזרח והתושב. מה ביחס לחובות האזרח לנאמנות בסיסית למדינתו?  כאן יש לקונה גדולה, שהיא עוד אחד מפירות הנפל של התקינות הפוליטית ואף מחולשותיה הגדולות של הדמוקרטיה הליבראלית במתכונתה הנוכחית. במדינת הלאום היהודי, תהיה הקפדה, שאינה קיימת כיום, על זכויות האדם האזרח וחירותואך לצד זאת תתקיים הדרישהשכדי לזכות באזרחות המיוחלת, שלא תהא אוטומטית, על כל הזכויות שגלומות בה, על הנתינים לגלות לויאליות למדינתם.

 ג. כדי שהתקומה הלאומית תוכל לצבור מסה קריטית שתגבר על כוחות ההתנגדות לה, עליה להיות משולבת עם הייעוד האוניברסאלי של עם ישראל כאור לגויים. עם ישראל אינו יכול לתקן את עצמו, מבלי להוות דגם פעולה מכונן  לתיקון אוניברסאלי, קרי, היותו אור לגויים בדרך לתיקון עולם אוניברסאלי, של אומות העולם וכדור הארץ. זהו ייעודו מקדמת דנא, והוא מתלבן עתה בסיטואציה הנוכחית, כצורך קיום ממשמשמעות היות אור לגויים, היא לשמש כדגם פעולה אוניברסאלי לתפקוד אופטימאלי, נכון, מוסרי וצודק, אך גם חזק ומנצח. חזק ומנצח, קרי, עליונות אסטרטגית, יחד עם  עליונות כלכלית, אך לא למען עצמו כנגד זולתו, כי אם כדגם פעולה אוניברסאלי, ליציאה מעבדות לחירות אמתית, יציאה כוללת מבין המייצרים. כל זאת תוך כדי כך ניצחון גדול  על כוחות המוות והדיכוי, ויציאה מתוך עידן הדמדומים, ואובדן דרך של העולם החופשי (חופשי יחסית לעולם הטוטליטארי והשלישי). מול אתגרי הג'יהאדיזם וכוחות  המוות והדיכוי, מחד ומול אתגרי התאוצה הטכנולוגית, מוצב חזון חדש, אך גם ישן נושן מקדמת דנא, שליחותו של עם ישראל לעמיםלהוות, הזרז, היזם, המופת והמגשים הראשון, לתיקון העצמי והאוניברסאלי הגדולגאולה לאומית, שהיא בו בזמן גם תהליך של תיקון עולם אוניברסאלי, שיקיף את כל האומות ואת כל הפלנטה.

ד. הגאולה הלאומית,תוגשם, רק אם תדע לרתום את היכולות האדירות הנפתחות לפניה באמצעות התאוצה הטכנולוגית. רתימת התאוצה הטכנולוגית הנוסקת, למען הצלחת הגאולה הלאומית ולמען הצלחת יעדיה האוניברסאליים. החיבור מבאר מה המשמעות של  אותה תאוצה טכנולוגית, שהיא בעלת יכולות טרנספורמטיביות, משנות סדרי עולם, בתחומי הקיום השונים, בתחום החינוך, בתחום הצבא, הביטחון הלאומי והאזרחי, בתחום הרפואה, בתחום איכות הסביבהבתחום הכלכלה בתחום האנרגטי. הבנת התאוצה הטכנולוגית ומשמעותה כמרכיב דומיננטי בכל עתיד אפשריתיקון לאומי ואוניברסאלי, חייב להכיר, להכיל ולמנף את הכוח משנה סדרי עולם של התאוצה הטכנולוגית שעל ברך הנסיקה שלה אנו כבר נמצאים.

 ה. תרחיש התחייה הלאומית והייעוד של העם כאור לגויים, שואבים את תעצומותיהם, מתבססים וקונים לגיטימיות ותוקף מוסרי, הן מהציווי האלוקי לעם ישראל, ביחס לייעודו האוניברסאלי וביחס לייעודו בארץ ישראל, כמעוגן בתנ"ך ובמקורות, מהיסטוריה של אלפי שנות כמיהה לציון. אולם בה במידה מההיסטוריה של שיבת ציון, תקומת מדינת ישראל, אך גם מזכויות המשפט הבינלאומי ומהמציאות הגיאופוליטית במרחב, מאז כינונה של ישראל.

ו. ישראל החותרת להיות שחקן מוביל בתחום רפואת העתיד, שמשנה סדרי עולם, בין היתר יוצרת את התשתית  המדעית להיותה שחקן מוביל ברפואת 'מחלת הזקנה' כפי שההזדקנות כבר כיום מוגדרת, על ידי חוקרים מובילים בתחום. מתברר שהזיקנה, אינה בליה, אלא דווקא  תכנות גנטי הטבוע באדם ובכל חי הגורם באופן מתוכנן להזדקנות ומוות. לקראת המשכה של מאה זאת, נוכל לחזות בהתארכות דרמטית של תוחלת החיים הבריאה עקב השילוב של רפואת תאי גזע, התקדמות בריפוי 'מחלת הזקנה', ופתרון כמעט מלא לכל מחלות האדם, באמצעות ננו-רפואה, רפואת תאי גזע ריג'נרטיבית, רפואה גנטית, ביו-ננוטכנולוגיה ועוד, הרותמים את השליטה ההולכת וגדלה בכוחות החיים, לרפואת האדם. אולם לא רק להתקדמות דרמטית ברפואת האדם, כי אם ברתימתן של טכנולוגיות הננו, לתיקון נזקי הסביבה, לתיקון הרס כדור הארץ, אפילו להשבת מינים שכבר נכחדולתיקון נזקי התחממות האקלים והזיהום, אשר נגרמו בעיקרם על ידי טכנולוגיות המאה העשרים. הביו-ננו-טכנולגיה המואצת, שכבר הנצה, והייצור המולקולארי הדרקסלריאני, יוכלו לרפא 'מלמטה למעלה' מן היסוד, מרמת האטומים, המולקולות והתאים ומעלה, את נזקי העבר, ולהשיב את האיזון והבריאות של האדם, החי והסביבה, לרמה שטרם נחוותה.

ז. מינוף התאוצה הטכנולוגית כדי לחולל טרנספורמציה של צה"ל ל'צבא טכנולוגיה לישראל'' שהדוקטרינה  היסודית שלו תיהיה: להוציא את החיילים משדה הקרב, להחליפם ברובו-לוחמה ולנצח. כאן גלומה המהפכה הצבאית הגדולה ביותר בתולדות האדם. מדוע? משום שמהפכה זאת לא רק תאפשר עליונות צבאית כמעט מוחלטת לצד המוביל טכנולגיתאלא גם  תאפשר לראשונה בתולדות האדם, להוציא את הלוחמים עצמם משדה הקטל, לבטל לעד את פולחן מולך המלחמה, בו מוקרבים טובי הבנים, ותוך כדי כך להקטין דרמטית את מחיר המלחמה, את קורבנותיה הלא מעורבים, וליצור הרתעה ברת-קיימא. מינוף הכוח באמצעות  התאוצה הטכנולוגית, בתחום הביטחוני, בהקמת צבא טכנולוגיה לישראל, משמעו מהפכה בכל תורת המלחמה והבטחת ביטחונה והישרדותה של ישראל, וזאת תוך צמצום עלויות דרמטי כמבואר בהמשך.

ח. תרחיש: ישראל מובילה את הניצחון במלחמת העולם השלישית, מתקפת 'ששת השעות' ותבוסת האיסלאם הג'יהאדי.  בשעת השין, פרצו הרובו לוחמים רובם מעופפים, מכל הגדלים, ענקים, בינוניים, זעירים ואף בלתי נראים. בו בעת הופעלה השתלטות מרחוק ושיתוק המערכות האלקטרוניות של האויב. הניצחון הושג תוך שעות, עם חיסול מדויק וממוקד של 1500 יעדי טרור. הדיוק הכירורגי של הרובו-לוחמה, מונע פגיעה בבלתי מעורבים. החמאס, החיזבאללה, מדינת האיסלאם ושלל אירגוני הג'יהאד והטרור שהשתלטו על המזה"ת, ושאיימו על אירופה ושאר העולם, מבית ומחוץ, הוכו מכה ניצחת. לישראל אפס לוחמים נפגעים. גם העורף מוגן באמצעות תותחי הלייזר המיירטים במהירות האור כל איום, שהחיים בישראל נמשכים כסדרם, גם בעת הקרב.

ניצחונה של ישראל איננו ניצחון צבאי בלבד, זהו ניצחון תודעתי, מוסריהסינרגיה בין החומר לרוח, בין הכוח הצבאי לכוח המדיני, עם הגשמת הציווי האלוקי של עם ישראל בארצו מאפשרת את הניצחון הגדול ואת התייצבותה של ישראל כאור לגויים מדיני וצבאי, המתווה את הניצחון הגלובאלי של אומות החופש. ותוך כדי כך התעלותן, והתעלותה של כלל האנושות לדרגת אחריות גבוהה יותר ביחס ישר לכוחות החדשים הנפתחים לפני המין האנושי.

ניצחון זה בהנהגת ישראל החוזרת ומאמצת את הנחישות הלאומית, יחד עם היותה מעצמה כלכלית עולה, הופך לדגם הפעולה לאומות החופש כולן, שעד כה אבדו את דרכן,  במתקפת הג'יהאדיזם הדמוגראפית, מתקפת ההסתה וכיבוש המרחב הציבורי בארצותיהם, חסרי מענה מול הטרור המכה מבית.  

ט.  חלק בלתי נפרד ואף מקדים לתבוסת הג'יהאדיזם  חייב לכלול את התבוסה המלאה והמוחלטת של  אתוס המדינה הפלשתינית  ('הפלשתיניזם') את העקירה מהשורש של אותו שקר תעמולתי,  אותה בדיה של שלום וזכויות של עם שהומצא והוגשם, שכל תכליתו ככלי בהשמדת ישראל. תבוסה מוחצת של האידיאה של שתי מדינות בארץ ישראל המערבית, שחייבת להיחשף כפי שהיא: Two States Suicide.

תחת 'הפלשתיניזם' הכוזב, יש להציג חלופה אמתית לערביי ארץ ישראל, ערביי 48 וערביי 67, תהליך של השתלבות ולויאליות למדינת הלאום היהודי.

חלקם של ערביי ישראל, במרוצת הדורות ישתלב בעם ישראל המורחב, וחלקם כפי שכבר חזו דוד בן גוריון ויצחק בן צבי, הם במקורם מזרע ישראל שאונסו לאסלאם במהלך השנים, וכפי שרומזים מחקרים גנטייםהאתגר הראשוני העומד לפתחם ולפתחה של ישראל, הוא לטעת ולחזק בלבם ותודעתם את הוויית החיים במדינת ישראל הפורסת כנפיה, המקיימת שוויון אמיתי וחירות אמיתית לכל אזרחיה ותושביה,  שָׁם יִרוֶה לוֹ מִשֶּׁפַע, מֵאֹשֶׁר בֶּן-עֲרָב, בֶּן-נַצֶּרֶת וּבנִי (ז'בוטינסקי), להתעורר בבוקר לחיים של ביטחון ושפע, בדמוקרטיה המקפידה על זכויות האדם והאזרח, אבל גם תוך נאמנות למדינה.    זכויות נדיבות, אך גם חובות האזרח.

 

 

 

 

 

2all - בניית אתרי אינטרנט