שער ב': כסף בר-קיימא וחירות כלכלית

חלקו השני  של חיבור זה, 'כסף בר-קיימא וחירות כלכלית', מבאר כיצד אפשרי עולם של שפע כלכלי לכל ומוגש לקורא בספר נפרד ובאתר: WWW לפרטים davidishalom1@gmail.com   0544610487

לנושא החירות הכלכלית מוקדש הספר/שער השני, כאן נסקור את הדברים בקצרה.

 

י. חירות כלכלית:  כחלק מתהליך התקומה הלאומית, הופכת  ישראל לפלא הכלכלי של העולם. מדינה עשירה מאוד, בה העושר מחלחל לכל שכבות האוכלוסיה. הגורם הראשוני לכך, היא מהפכת כסף בר-קיימא. תמציתה של מהפכה זאת, שרק המדינה באמצעות רשות הפקת הכסף שקופה ומבוקרת, המייצגת את האינטרס הציבורי הרחב ביותר, היא שתפיק את הכסף למשק.

תישלל מהבנקאות הפרטית הזכות המוקנית להם כיום, להפיק כסף יש מאיין ולהשפיע על היצע הכסף במשק. לכאורה עניין מוניטארי מקצועי, שולי; בפועל, מערכת הכסף המעוותת בארץ ובעולם, היא שאינה מאפשרת פריצה לעידן של שפע לכל, בעוד שפריון היצור מרקיע לשחקים, כתוצאה מהתאוצה הטכנולוגית, דבר כשלעצמו מאפשר לוגית וכלכלית, עושר, שגם כפי שמבאר הספר השני בדרך כוללת הגורמת לחלחול העושר לכלל האוכלוסייה. מרכיב מרכזי לכך הוא אבטחת הכנסה בסיסית הולמת לכל (להלן).

מה שחוסם את התממשות השפע הזה, הוא מערכת הכסף המעוותת הנוכחית, התולדה של שליטתם ההיסטורית של הבנקאים הפרטיים ובעלי ההון הגדולים ביותר בהפקת הכסף, במאות השנים האחרונות ועד עצם היום הזה. מערכת הכסף הקיימת הינה בעצם כסף מבוסס חוב, כאשר כל הפקת כסף יוצרת לצידה חוב מקביל. כסף מבוסס חוב זה הוא העומד בבסיס הכלכלה והוא הגורם לעיוות היסודי של כל כלכלות העולםהיצע הכסף במשק, מופק בחלקו הארי על ידי הבנקאות המסחרית, ולא  על ידי הבנק המרכזי כפי שנוטים לחשוב.  

לצד מערכת כסף העובדת לטובת האוכלוסייה, תתאפשר גם אבטחת  הכנסה בסיסית הולמת לכל האזרחים אהב"ה, אשר תקנה לכל אזרח, תוספת של כוח קניה חודשי משמעותי. המדינה תחלק לאזרחיה כוח קניה, אשר דווקא יגדיל את השפע החומרי לכל, מהלך שבחופף לבקרת מונופולים, לוחמה אפקטיבית בתיאום מחירים תאגידי והבטחת תחרות הוגנת, יאפשרו הן את הגדלת העושר הפרטי והן גידול העושר הלאומי התמ"ג. מכך כולם יוצאו נשכרים.

לצד כסף ריבוני בר קיימא, נדרשת גם הקמת מערכת בקרה תקציבית אוטומטית, של כל המערכות הציבוריות. עקרון היסוד המנחה כאן חייב להיות חובת השקיפות המרבית של כל הכסף הציבורי. הקמת בקרת שקיפות אוטומטית, מתאפשרת  גם היא ע"י התאוצה הטכנולוגית. מערכות שקיפות כאלה בכל הסקטור הציבורי, יקדמו את טוהר המידות בסקטור הציבורי וכתריס בפני שחיתות  מערכתית ושחיתות הון שלטון

הגידול העצום של פריון הייצור שמאפשרת התאוצה הטכנולוגית מחד, ושחרור הכלכלה מכשלי מערכת הכסף הנוכחית, מאידך, תאפשר יציאה לחירות כלכלית, עושר בל יאומן, למדינה, לחברה ולכלל האוכלוסייה, מודל שמשעה שתאמצו ישראל, יפשוט במהרה בעולם ויאפשר עולם של שפע חומרי לכל, כפי שלא היה מעולם.

מהפכת כסף ריבוני בר-קיימא, היא התשתית והבסיס הכלכלי ההכרחי, לתהליך גאולת ישראל והגשמת ייעודה. זוהי יציאת מצריים הגלובאלית, היציאה מן המצרים של הנדירות הכלכלית, אל חירות כלכלית אמתית לכל, שהיא יותר מאפשרית.  

מהפכת כסף ריבוני בר-קיימא כמבוטאת בחיבור זה, נתמכת כיום על ידי מיטב החוקרים והכלכלנים המוניטאריים של כל הזמנים ובזמננו. הידע קיים ברזולוציה גבוהה, מה שחסר הוא רק החלטה פוליטית אמיצה, שתעמיד את ישראל כאות ומופת וכאור לגויים בתחום הכה בסיסי לקיומו של האדם, החירות הכלכלית, שהיא מעבר לפינהאבל כנגד התומכים, מתייצבת דוקטרינת הכלכלה הקיימת, ששותפים לה קובעי המדיניות ובעלי הכוח בכלכלה, הבנקים המרכזיים, 'נערי האוצר' האינטרסנטים, הכלכלנים ברובם הגדול, כל אלה במימון  נדיב של מפיקי הכסף הפרטיים, שמממנים את  "מדע הכלכלה" הנוכחי, מאז שנות העשרים של המאה ה-20, ובאופן היסטורי בעלי ההגמוניה על מערכות הכסף בעולם כולו. בעלי המאה הפכו לבעלי הדעה, ועצבו את  התקינות הכלכלית הגלובאליתעקב כשלי מערכת הכסף הקיימת, היא חייבת לקרוס, חורבנה מצוי בעצם עיוותיה, ולכן יש לצפות לעידן של הגיון כלכלי של מערכת הכסף, שהוא לא רק אפשרי, אלא כמעט בלתי נמנע.  על ישראל להיות החלוצה, האור לגויים המוניטארי וכלכלי, בדרכה של האנושות לשלב גבוה יותר בקיומה הכלכלי, שלב החירות הכלכלית.

 

חירות כלכלית כמרכיב יסודי באחרית הימים

ניתן לתאר את משמעות החירות הכלכלית גם על פי "חמשת המ"מים" של זאב ז'בוטינסקי:  מזון, מעון, מלבוש, מורה, מרפא; צרכיו החומריים של אדם, פרנסתו, עיסוקו, אפשרויות הפנאי שנפתחות בפניואפשרויות העושר שעומדות לפניו,  אפשרויות המידע הנפתחות לפניו, קיומו הגשמי של אדם, על אלה לעבור תמורה מרחיקת לכת.

כל זה ממתין למנהיגות, כי בנושא הכלכלי, מהיותו נושא הדורש התמקצעות, דרושה מנהיגות כלכלית שמבינה את הכשל של מערכת הכסף ופגיעתו הקשה בכלכלה הריאלית, ומוכנה לבצע מהפךמבחינה טכנית הרפורמה במערכת הכסף אינה קשה לביצוע, אולם מה שקשה הרבה יותר היא ההחלטה הפוליטית לחולל זאת, לכך דרוש אומץ פוליטי אמתי, דרושה מנהיגות פורצת גדרות ומתנתקת ממוסכמות מאובנות, בנות מאות שנים ביחס למערכת הכסף, שטופחו על ידי פלוטוקראטיית ההון הגדולהשרירות וקיימות ודורסניות, עד עצם היום הזה.   

לא ייכון חזון של גאולה לאומית ואוניברסאלית, ללא היציאה מעבדות לחירות כלכלית, אולי אף בדומה ליציאת מצרים המקורית, אבל הפעם, בשלב גבוה יותר בספירלת הקיום.  ככל שישמע הדבר תמוה, מבחינה כלכלית נטו, עוצמתן הכלכלית של ישראל (ושל האומות המפותחות כלכלית) תלויה כמעט אך ורק בגורם אחד, שעדיין עומד כמכשול מהותי, מבני. מכשול זה נעוץ בדרך בה מופק הכסף בישראל ובעולם ובמערכת הכסף בכלל.

לעומת מציאות מזהירה אפשרית זאת, המציאות הנוכחית שבה מעגלים נרחבים באוכלוסייה גולשים במדרון העוני החלקלק, אבטלה גדלה, למרות הסטטיסטיקות הטוענות אחרת, "יוקר המחיה" עולה, למרות הסטטיסטיקות שמראות ההפך, כאשר יוקר המחייה מתמקד בעליית מחירי הדיור, תוך צמצום התרחקות המעמד הבינוני מדירה בהישג יד, והתנפחות בועת דיור מסוכנת. המענה לחוליי הכלכלה, וגם לשחיתות המערכתית, שעושקת את הכסף הציבורי, נמצא בהישג יד, אך נדרשת מנהיגות, שלא תהיה שבויה בדוקטרינה הקיימת, ומוכנה לשבור מוסכמות ולפרוץ דרך לעולם של שפע כלכלי לכל

 

 

 

 

 

 

 

2all - בניית אתרי אינטרנט