פרק א'

חזון אחרית הימים

מנהיג צריך לדעת לחלום. ישראל היא מנהיגת העולם. לא רק גורלה אלא גם גורל האנושות כולה תלוי במידת נכונותם של חלומותיה עד כמה יהיו מושרשים בעבר, נתמכים בכנפי ההווה ומכוונים אל העתיד.

 דמיטרי רדישבסקי 'ציונות אוניברסאלית'

אחת המדינות הקטנות, כאלפית מאוכלוסיית העולם, רק בת שישים ושבע כיום, ותחת איום קיומי מתמיד, אולם יחסית לאוכלוסייתה, ישראל המדינה קולטת ההגירה הגדולה ביותר, היא קלטה מעל 350 אחוז מאוכלוסייתה, בשישים שנה.

המדינה היחידה בהיסטוריה, שהחיתה שפה בלתי מדוברת. מדינה מובילה בפרסי נובל לנפש, בעלת תוחלת חיים מהארוכות ביותר, יותר מאשר בריטניה, ארה"ב או גרמניה.

המדינה היחידה שנכנסה למאה ה-21 עם תוספת נטו של עצים ביערותיה, באזורים שהם  ביסודם מדברייםמעל90% מבתי ישראל משתמשים באנרגיה סולארית, לחימום המים הביתי, האחוז הגבוה בעולםמכוני המחקר המדעיים של ישראל מדורגים כמספר 3 בעולם, והיא מדורגת כמספר שתיים במדע בסיסי. ישראל מייצרת יותר פרסומים מדעיים לנפש, מכל מדינה אחרת ובפער ניכרישראל מככבת כשלישית בעולם ביזמות של נשים. היא המובילה בעולם בהשקעות הון סיכון לנפש, 30 פעם יותר מאשר אירופהישראל מובילה בעולם על פטנטים לציוד רפואי. אחרי ארה"ב וסין, לישראל יש יותר חברות שנסחרות בבורסות ארה"ב, יותר מאשר כל מדינה אחרת. ביחס לאוכלוסייתה, לישראל מספר הטארטאפים הגדול ביותר בעולם ואילו במספרים מוחלטים לישראל יותר סטארטאפים מכל מדינה אחרת פרט לארה"בישראל היא המדינה היחידה בעולם שבו העם המקורי של הארץ, העם היהודי שב לארץ מכורתו, לאחר אלפיים שנות גלות. ישנם 26 מדינות ערביות באו"ם, ועשרות מדינות מוסלמיות, אבל יש רק מדינה יהודית אחת. שטחה של ישראל הוא פחות מאלפית משטח המזה"ת.

כל קיומו של הנס הציוני ומדינת ישראל, עם משֹבב מחרב, מקובץ מעמים רבים, על ערי ישראל בחרבה, חוזר אל ארץ  ייעודו, מקים מדינה כנגד כל הסיכויים, בתוך האוקיאנוס הערבי איסלאמי העוין שחרת על דגלו את השמדתה, עומד בניצחונות מופלאים, מקים כלכלה נוסקת, שחקן נחשוני בתחום המדעי טכנולוגי, ועוד ידו רבה לוהנס המדיני, של המאה העשרים, כפי שחושבים רבים. מודעות לנס של ישראל עד כה, אמורה להעניק לנו פרספקטיבה לבחון את 'הנס' העתידי האפשרי, שיכול להיות הרבה יותר מרומם, ממה שנוטים הבריות להעלות בדעתם.  הנס של ישראל במאה העשרים ואחת, אפשרי שיהיה גדול הרבה יותר, זוהי אופציה פתוחה לחלוטין, בעלת היתכנות בכל המובנים, קפיצת דרך, דווקא בתחום בו הוכיחו היהודים מאז ומעולם את כישרונם היוצא דופן, בתחום היזמות הכללית והיזמות הכלכלית. ואולם כאן נדרשת שבירת מסגרות מבניות קיימות ובניית מסגרות מבניות חדשות.

אכן, מזרח תיכון חדש, שבו עם ישראל החזק ה"הגאון ונדיב ואכזר" שמביס את כוחות המוות ומחולל את כוחות החיים, הקדמה, והשפע הכלכלי, באמצעות ההגמוניה שלו, ברחבי המזה"ת. שלום המבוסס על כידוני העליונות הטכנולוגית, שנושא בכנפיו פירות ברכה לכל תושבי המרחב השמי, נוכח מרחץ הדמים הברברי שמרחב זה חווה, כאופציה מהדהדת למציאות האחרת האפשרית במרחב בני אברהם.

קיימים מונחים חופפים לתיאור התקופה שבשעריה כבר באנו, אף כי במידה רבה עדיין איננו מודעים לכך. מונחים כגון תיקון עולם, אור לגויים, אחרית הימיםביאת המשיח והגאולה, המצביעים על תהליך התעלות האנושות, לדרגת קיום עילאית יותר, אך גם מוסרית יותר ורבת חירות יותר, שהיא בעצם ייעודו המקודש של עם ישראל. להנהיג את האנושות, לשלב גבוה יותר בקיומה, כפי שניבאו נביאי ישראל, בהם מאמינים גם רבים באומות העולם. אנחנו נמצאים בפתח תקופה טרנספורמטיבית של הקיום האנושי בכלל והקיום הלאומי בראש וראשונה.

כדי להגשים  את ייעודו של העם היהודי החוזר אל עצמו, החוזר אל ההיסטוריה, הוא גם חייב להיות כלי המשנה את ההיסטוריה, זרז לתיקון עולם, המתגלה כפי  שניבאו נביאי ישראל וכפי שמתנבאים אלה שאותותיה של המציאות המתדפקת על דלתותינו בעוז הולך וגדל  כבר התחוורה להם, ובהתאם לייעוד שהתווה בורא כל אשר קיים

ממדינת הלאום היהודי, המוקעת, מדינת השעיר לעזאזל של העולם, שבעיני רבים מאזרחיה הפכה 'לארץ אוכלת יושביה', תהפוך למודל לתיקון עצמי ואוניברסאלי הלכה למעשה

 נקודת המוצא של חיבור זה היא ראיה אופטימית ביחס לעתיד עם ישראל ושליחותו, היונקת מתוך הבנת הפוטנציאל הבל יאומן הגנוז בעם ישראל, והנכון להתגלות דווקא בשעה היסטורית זאת. להתניע מהפכה המשנה סדרי עולם, לא רק מבחינה תורנית, הלכתית, - נושאים חשובים אך חיבור זה  אינו דן בהם - אלא בכל המובנים הקיומיים האוניברסאליים.

חיבור זה דן בתהליך הסינרגי, של כלל מרכיבי הגאולה הלאומית והאוניברסאלית, לכלל כוח פורץ דרך משנה סדרי עולם. הוא מתייחס לשינויים המדיניים, החוקתיים והחקיקתיים, הפסיכולוגיים, האמוניים, הטכנולוגיים, הצבאיים, הכלכליים, האנרגטיים, הבריאותיים, שהם הבסיס לאותו חזון על היסטורי של אחרית הימים, שלפי האותות והמופתים שמזמנת לנו המציאות, בקצב הולך וגובר, באנו כבר בשעריה.

אם נתייחס לתיקון הנדרש כאל תהליך ריפוי של חולי קיים, הרי הריפוי מיוחד במינו, כדי שהחולה יבריא עליו להשתנות שינוי מרחיק לכת, שינוי שמשמעותו הגשמת ייעודו מקדמת דנא כעם סגולה.

שינוי זה מתחיל בתקומת הלאום היהודי בארצו, אך בשום פנים ואופן אינו יכול להסתיים רק בכך; יתרה מכך, תקומת הלאום היהודי בארצו איננה יכולה להיות במהותה עניין אנוכי של עם ישראל לעצמו. עם ישראל נועד להיות זרז להתפתחות העולם לשלב גבוה יותר מבחינה מוסרית וקיומית. הצלחת הציונות ויעודה באמת אינה רק בציונות ולאומיות פרטיקולארית, כי אם בציונות אוניברסאלית.

 

 

 

2all - בניית אתרי אינטרנט