פרק ב'

עם ישראל בעידן אחרית הימים

קיים מקום אחד בעולם הזוכה לרחשי כבוד וקדושה ולמעמד מרכזי בקרב שלוש הדתות החשובות. יתר על כן, גם מאות מיליונים בהודו ובסין ובאומות אחרות לאו דווקא נוצריות, נושאים עיניהם לירושליםהתרחשות פלאית מתרחשת לנגד עינינו, גויים מכל ארצות הים, למן ארה"ב עד הודו, קוריאה, הפיליפינים ואף יפן, מגיעים לירושלים להזדהות, לתמוך ולאהוב את עם ישראל. רבים מהם מכירים ואוהבים את התנ"ך.

מנגד, חלק משמעותי של העולם, בהובלת אירופה, ממשל אובאמה והעולם האסלאמינסוגו לשנאת ישראל; האנטישמיות, שהפעם היא מתועלת אל היהודי הקולקטיבי, ישראלזוהי סצנת הפתיחה  בה נערכים הכוחות, מי לנו, מי לצרנו.

אבל עוד התרחשויות גדולות מימדים תתרחשנה, לקראת אחרית הימים, תקופה שבה העולם רואה בירושלים את בירתו הרוחנית החדשה, ובעם היהודי מתגלה ייעודו כאור לגויים. במשך כאלפיים שנה רדפה הנצרות ואחריה גם האיסלאם את היהדות, אבל עתה כאשר ניצניו של שינוי עולמי ניכרים, נפרשים רמזים לראשית הגשמת יעודנו כאור גויים, בחוויה הזאת של גויים אוהבי ישראל ההולכים ומתרבים. מנגד גם מתרבים שונאי ישראל בעולם, אבל גם כאן  דווקא על דרך השלילה ניתן לומר כי גם אוהביה וגם שונאיה ההולכים ומתרבים במהירות, מעידים על חשיבות ירושלים ושיבת ציון בעיניהם, גם  על דרך השלילה וגם על דרך החיוב מעידים על מרכזיותה של ציון. התייצבות אומות העולם וגם העם עצמו במאבק גדול ממדים, של כוחות החיים מול כוחות המוות, אות לכך שעם ישראל בארצו, מתייצב עתה לפני האתגר הגדול מכל, שמשמעו קידום התכנית האלוקית המבוטאת בנבואות נביאי התנ"ך, להפיכת ישראל לאור גויים או במילים אחרות כזרז לתיקון אוניברסאלי. לתקן עולם, כמנהיג חיובי מכוח היותו מופת, דוגמה ונחשון להגשמת הדברים, להתעלות האנושות כולה, לדרגת קיום גבוהה יותר בספיראלה של ההתפתחות האנושית

ככל שישראל בורחת ומסרבת להרים את נטל ייעודה, כך העולם המייחל בכוח איתנים בלתי מודע להתגשמות יעודה, יוצא מדעתו בגלל סירובה של ישראל למלא את תפקידה ומתמלא שנאה כלפיה, ההולכת וגוברת ככל שאנו נכנסים אל תוך המלחציים של אחרית הימים.

ישראל נמצאת בנקודת המפגש של שלוש הדתות החשובות, היא גם כור היווצרותן, והיא נועדה לשמש כמרכז רוחני, מוסרי אך גם מודל פעולה כולל לתקופת אחרית הימים שבה האנושות נאלצת ולו בעל כורחה להתעלות לדרגת קיום גבוהה יותר אם חפצת קיום היא.

כחלק מהותי מחזון אחרית הימים, מתעוררים הגויים אוהבי ישראל ומגלים בעם ישראל את המשיח. על ישראל המגשימה את ייעודה, להושיט ידה לשיתוף פעולה עם הגויים הציוניים, ואל להם להסיק מהתנהלותם הנפשעת של גויים רבים, לאורך אלפי שנים, ביחס ליהודים, לגבי יחסם ואהבתם של הגויים אוהבי ישראל. אלה יעברו טרנספורמציה ויגילו בישראל את העם המשיח, ואין הם באים חלילה בכוונה לשנותו,   להפך, הם ממוגנטים מכוח ייעודה המשיחי של ישראל, כפי שהם תופסים אותו. עם ישראל באלף השלישי קם לתחייה ומגשים את ייעודו המשיחי.

 

 

 

 

2all - בניית אתרי אינטרנט