פרק ה'

הדעת המדעית של אלוקים

סגירת הפער בין המדע לדעת הבורא

ההסתברות שצורות חיים מפותחות התפתחו באקראי, ללא מתכנן, כמוה כהסתברות שסופת טורנדו סוערת, החולפת על מגרש גרוטאות תגרום להיווצרות מקרית של מטוס בואינג 747, מן הגרוטאות שבמגרש".

פרופ' סיר פרדריק הויל חתן פרס נובל לפיסיקה 

לכאורה קיים פער שאינו ניתן לגישור בין המדע לרוחניות, אבל פער זה נובע רק מקוצר ראותה של השקפת העולם החומרנית, שהיא בבסיסה טעות יסודית בקריאת מפת המציאות, אפילו מן הבחינה המדעיתחיבור זה מתבסס על התובנה המדעית בבורא לעולם, וכאן אנסה להציג תובנה לקיומו של הכוח הבורא, האינסופי, העומד מאחורי כל אשר קיים

התובנה המדעית לקיומו של בורא שעומד מאחורי כל אשר קיים: החשיבה המדעית, האמתית, שוללת היווצרות יש מורכב, COMPLEXITY, עם מורכבות החותרת לאינסוף, של החיים, ושל הקוסמוס הפיזי, מאין, מאפס, מכלום, מרמת מורכבות נמוכה, השואפת לאפס. היווצרות מורכבות גבוהה ממורכבות נמוכה ממנה, בעצם מאיין, גם עומדת בסתירה לחוק השני של התרמודינאמיקה. מטאפורה להסביר זאת: אם נמצא במדבר סלע ענק שטוח ועליו חקוקה התורה, לא יהיה ספק שאין כאן מקריות, והיה מי שחקק את הדברים; אדם סביר יסרב מני וביי לקבל טענה שהטקסט נוצר באופן אקראי כתוצאה משחיקת החול באמצעות הרוח על הסלעכיצד אם כן נוכל להאמין, שהיווצרות החיים, והאדם, שהמורכבות שלהם, היא עצמה שואפת לאינסוף, לאין שיעור מאשר טקסט גדול החקוק על סלע, כל אלה הינם פרי פעולה אקראית של חוקי הטבע. מטאפורה זאת ממחישה שדרגת מורכבות גבוהה טקסט חקוק על סלע אינה יכולה להיווצר מפעולה אקראית של הרוח והחול על הסלע..

יתר על כןאיך נוצרו חוק הטבע, שבאים לביטוי בחוקי הפיזיקה, הרי חוקי הטבע, לא יכלו להיברא מעצמם; מי ברא את המסה ומי ברא את האנרגיה, ומי ברא את הזמן (שהרי לפי תורת היחסות הזמן גם הוא נוצר רק משעה שנוצרו המסה והמרחב), וכיצד עוצבו ונוצרו חוקי התרמודינאמיקה וכל שאר חוקי הטבע ודפוסיו ומהויותיו וחלקיקיו והאנרגיות שבו? וכל זה עוד בטרם נגענו בחיים הביולוגיים, שהם עצמם מורכבים לאין שיעור מאשר מורכבות הטבע הלא ביולוגי. מבחינה מדעית וסטטיסטית, איוולת היא ההנחה שכל אשר קיים נוצר מאיין, מכלום, שהחיים למשל נוצרו מ'המרק הקדמון' בדרך אקראית לחלוטין, וכך באופן אקראי נוצרו גם RNA ו הDNA,  הריבוזום והחלבון, והתקפלות החלבונים המתוכנתת גנטית, עצם התא החי 'מפעלי ענק ממוחשבים, עם מורכבות גבוהה, בכל תא חי, היוצרים את מה שקרוי חיים ביולוגיים.  האם כל זה נוצר באופן אקראי?  זאת טענה אבסורדית לחלוטין, אף יותר מהטענה שמטוס נוצר מפעילות אקראית של הסופה על מגרש הגרוטאות. זאת ועוד, הניסיון להסביר את החיים באופן אקראי, אבסורד גמור כשלעצמו, הופך אבסורדי עוד יותר משום שלחלוטין אינו יכול להסביר את היווצרות חוקי הטבע, כיצד נוצרו חוקי הטבע, חוקים שהם עצמם התנאי המוקדם להיווצרות החיים גם אליבא דתומכי דת האבולוציה האתאיסטית.

הרי אי אפשר לטעון ש"המרק הקדמון" על פני כדור הארץ, היווה את התשתית להיווצרות החיים הראשונית, באופן אקראי, ובאותה נשימה להתעלם מכך, שכל זה לא היה אפשרי ללא חוקי הטבע, המורכבים, המופלאים, המדויקים כחוט השערה, fine tuned to enable life חוקי הפיזיקה, המוכרים לנו ואלה שטרם נודעושכל כך מותאמים להיווצרות החיים, עד שבשינוי מזערי בחוקים אלה, לא היתה מתאפשרת היווצרות החיים, גם אליבא דתומכי התאוריה הדרוויניסטית אתאיסטית, השוללת בריאה מוקדמת. ללא חוקי הטבע, שהיווצרותם איננה יכולה להיות אקראית, גם לא יכול היה להיווצר "המרק הקדמון", קרי אותם תנאים על פני כדור הארץ, שיצרו במשך כך וכך ביליוני שנים את הנסיבות הפיזיות, שאפשרו את היווצרות החיים, לפי הביולוגים הדרוויניסטים האתאיסטים.

גם אליבא דתומכי הגישה החומרנית, התנאי להיווצרות חיים כלשהםהוא היות חוקי הטבע, הרי גם הביולוגים התומכים באבולוציה כמקור יצירת החיים, ומתכחשים לבורא הקיים מאחורי הבריאה, מכירים את חוקי הטבע, ואינם יכולים להתכחש לכך שאינם יכולים להיות מקרייםכיצד נוצרו חוקי הטבע, אני שואל את ד"ר ריצרד דויקינסמהביולוגים המובילים, תומכי ההיווצרות האקראית של החיים, , שאחד מספריו הוא The Blind Watchmaker., טוען להיווצרות חיים אקראית. אכן לשאלת ההיווצרות חוקי הטבע, גם לריצ'ארד דוקינס אין כל מענה.

מתקיים כאן אבסורד כפול, ראשית לא הייתה אפשרית היווצרות החיים, גם אליבא דשוללי הבורא, ללא חוקי הטבע המופלאים, המוכרים לנו כיום כחוקי הפיזיקה, חוקי הגרוויטציה, תורת היחסות, ותורת הקוונטים, שאת היווצרותם האקראית, אין הם יכולים להסביר ולו גם באופן דחוק. שנית, גם אם נתעלם משאלת בריאת חוקי הטבע, ונקבל כנתון את "המרק הקדמון", כתשתית להיווצרות החיים, עדיין הסבירות להיווצרותם, באופן אקראי, ללא יד מכוונת, ללא בורא, יותר אבסורדית מאשר אילו היה נטען כי התנ"ך נחקק באופן מקרי על הסלע  באמצעות ערבול הרוח את החול.

יתר על כן, המוסכמה המדעית האתאיסטית בת זמננו, מנסה להסביר את קיום היקום כתולדה של מה שקרוי "המפץ הגדול". אולם נשאלת השאלה, מה קדם למפץ הגדול? הרי אם הייתה נקודה מסוימת על ציר הזמן או אף מעבר לחלל ולזמן הידועים לנו שבה לא היה קיים הקוסמוס ומאותה נקודה הוא החל להיווצר, לא נוכל לטעון בשם המדע שהיה אין ומתוך האין נוצר היש, הקוסמוס הפיזי, מערכת בעלת מורכבות אינסופית.

הראשון שנתן לכוח הבורא האינסופי, גושפנקא מדעית, היה דווקא  אבי המדע  המודרני - אייזיק ניוטוןאולם בזמננו, המדע שלו נתן ניוטון תפנית מרחיקת לכת, מגלם דווקא את שיאה של הגישה החומרנית/חילונית, השוללת את תורת הבריאה, את הבורא העומד מאחורי הבריאה. למען האמת עמדה זאת, אתיאיזם הנשען לכאורה על המדע, היא בעצם יותר אמונה לא מבוססת, העומדת בסתירה ללוגיקה שבמדע, ולמתודולוגיה של החשיבה המדעית, מאשר עמדה מבוססת מדעית.

לעומת האתיאיזם והגישה החומרניתהרווחת כיום בקרב חוגים מדעיים רבים, טען ניוטון, שתפיסת הממשות כחומרית במהותה מאפיינת רק את גסי הרוח, שהתנתקו מהמקור הרוחני של הבריאה.

אצטט כאן מספרה של עיבל לשם רמתי אייזיק ניוטון ובית המקדש המבאר את גילויו של ניוטון הן בתחום המדעי והן בתחום הרוחני נבואי ונוגע גם בייעודו לעתיד של עם ישראל.

סיפור משעשע, הנשמע כמעט כאגדה, מתאר את ניוטון הצעיר יושב תחת עץ תפוח והוגה במסתרי הבריאה כאשר לפתע נוחת על ראשו תפוח עסיסי ומוליד במוחו רעיון מבריק  והוא מגלה ומנסח את חוק המשיכה האוניברסאלי או חוק הגרוויטציה. מהתפוח הפרטי שנפל על ראשו מגיע ניוטון בהיסק רב-השראה לכך, שחוקי הטבע השולטים במסלול תנועת התפוח חייבים להיות זהים לאלו של תנועת גרמי השמים!

עץ התפוח מסמל בתרבות המערבית את עץ הדעת טוב ורע. התפוח, בנופלו על ראשו של האיש הצעיר, פתח בפניו את עולם הדעת ואת החוקיות הנסתרת מאחורי הטוב והרע. בניגוד לחווה, ניוטון לא אכל את התפוח, וכפי הנראה גם לא התפתה לנחש, אלא מנפילתו הגיע לגילוי חוקי המשיכה והתנועה של בורא העולם חוקי הגרוויטאציה, המסה והפיזיקה הניוטונית. במקום לאכול מהפרי האסור ולהיות מגורש מגן עדן, ניוטון שר שיר הלל לחכמה האלוהית הנסתרת מאחורי יקום התופעות וחשף פן זעיר אך משמעותי מהחוקיות השלטת בעולם, כפי שהוא הבינו.

על פי הקבלה, התפוח הוא דווקא פרי עץ החיים ולא פרי עץ הדעת. כך, ברובד עמוק יותר, מיתוס זה מרמז לנו שניוטון נדחף לעסוק בחוקי הטבע לא רק ממקום של 'דעת' אלא ממקום של 'חיים'. הוא השתדל בכל כוחו האינטלקטואלי והרוחני לחבר את 'עץ הדעת' של העולם החומרי ל'עץ החיים' של הקדושה. ואכן, כל חייו הוקדשו למצוא את החוקים האלוהיים ששולטים לא רק בחומר אלא גם ברוח.

גילוי הזיקה הקיימת בין נפילת התפוח לחוקי טבע כלליים ומופשטים היה רק הצעד הראשון של ניוטון בעולם הדעת. במהלך 87 שנות חייו הארוכות והפוריות הוא עמד על קשרי הגומלין הנסתרים בין חוקי הטבע למצוות התורה, בין המתמטיקה לנבואה, בין סודות האלכימיה לתהליכי הבריאה, ובין מידות המשכן ובית המקדש לסידור הכוכבים במערכת השמש. הוא גם התאמץ להראות את ההקבלה הקיימת בין חוקי הטבע והרוח לחוקיות השלטת בהתפתחות ההיסטוריה האנושית כולה. כל תחומי הידע הללו ורבים נוספים נשזרו יחדיו ברוחו של ניוטון למארג אחד, מקיף וכולל, שחשף את סודות הבריאה ואת מקומו ומעמדו המיוחד של האדם בתכנית זו.

כל האבסורדים האלה המנסים להסביר את הבריאה ללא בורא נפתריםאם מבינים שמשמעות האלוקות היא אין סוף. יתר על כן, גם על פי תורת היחסות, הזמן הוא משתנה שכרוך מבלי הפרד בחלל, לפני היות החלל, לא היה גם זמן, בכך מקבלים תובנה יותר מעמיקה למהות הבורא האינסופי. כמבואר בעיקרי היהדות: שהבורא:

 יִגְדַּל אֱלֹהִים חַי וְיִשְׁתַּבַּח/נִמְצָא וְאֵין עֵת אֶל מְצִיאוּתוֹ
אֶחָד וְאֵין יָחִיד כְּיִחוּדוֹ/נֶעְלָם וְגַם אֵין סוֹף לְאַחְדּוּתוֹ
אֵין לוֹ דְמוּת הַגּוּף וְאֵינוֹ גּוּף/לֹא נַעֲרֹךְ אֵלָיו קְדֻשָּׁתוֹ
קַדְמוֹן לְכָל דָּבָר אֲשֶׁר נִבְרָא/רִאשׁוֹן וְאֵין רֵאשִׁית לְרֵאשִׁיתוֹ
הִנּוֹ אֲדוֹן עוֹלָם לְכָל נוֹצָר/יוֹרֶה גְּדֻלָּתוֹ וּמַלְכוּתוֹ
שֶׁפַע נְבוּאָתוֹ נְתָנוֹ/אֶל אַנְשֵׁי סְגֻלָּתוֹ וְתִפְאַרְתּוֹ
....צוֹפֶה וְיוֹדֵעַ סְתָרֵינוּ/מַבִּיט לְסוֹף דָּבָר בְּקַדְמָתוֹ
גּוֹמֵל לְאִישׁ חָסִיד כְּמִפְעָלוֹ/נוֹתֵן לְרָשָׁע רָע כְּרִשְׁעָתוֹ
יִשְׁלַח לְקֵץ יָמִים מְשִׁיחֵנוּ/לִפְדּוֹת מְחַכֵּי קֵץ יְשׁוּעָתוֹ...

מושג האינסוף הוא מושג מדעי לחלוטין, המגשר על הפער הקיים כביכול בין המדע לתפיסה הקריאטיבית, בין הבורא, אותו יש נצחי שממנו נולד ונוצר הכול, לבין הבריאה, זאת הידועה לנו והנחקרת על ידי המדע, שהיא מוגבלת בחלל ובזמן ועל אף גודלה העצום היא סופית. מסתבר שהתודעה האמונית, מתכתבת יפה מאוד עם המדע ולא רק שסתירה לא קיימת ביניהם, אלא הם בעצם שני צדדים של אותו המטבע.

 

2all - בניית אתרי אינטרנט