פרק ו'

הטכנולוגיה - תיקון עולם, או חורבנו

נתתי לפניך, הברכה והקללה; ובחרת, בחיים

האנושות, עומדת בפני השינוי הטכנולוגי הגדול ביותר בתולדותיה; גדול אף יותר מהשינוי שאירע עם גילוי האשאו אף  עם המצאת הכתב, או אף מהתרחשות המהפכה התעשייתית במאה השמונה עשרה, או המהפכה התעשייתית השנייה במאה העשרים, או מהפכת טכנולוגיות המידע שאנו בעיצומה, אבל חווינו רק את אפס קצה. שינוי זה עצמו יוכתב מעצם התאוצה הטכנולוגית על כל אפיוניה שאנו כבר נמצאים בראשית נסיקת של 'ברך העקומה'. בראייה היסטורית, הטכנולוגיה, היא הגורם החשוב ביותר בהתפתחות המין האנושי, הגיעה ומתקרבת במהירות לדרגת עוצמה כזאת, שללא שינוי מרחיק לכת בכיוון היותר מוסרי, היותר צודק והיותר נעלה, האנושות תתקשה לשרוד דווקא בגלל הכוחות העצומים ההולכים ומתגלמים במהירות בטכנולוגיה. מנגד, אם האנושות תשכיל להטות את צונאמי השינוי לצד החיובי, המוסריהטכנולוגיה עתידה להעניק ברכה לכל המין האנושי ואף לכל החיים עלי אדמות ומעבר לכך. תפקידו של עם ישראל בארצו, הוא כפול, להתייצב בראש המהפכה הטכנולוגית ובאותה העת להפנותה לצד החיים והברכה וכנגד צד הרשע והמוות. כאן מתמצה הייעודהמשלב בין התאוצה הטכנולוגית לבין ייעודו המדיני, המוסרי והרוחני האוניברסאלי של עם ישראל. זהו יעוד שמרכיביו הם תודעה, מדע, טכנולוגיה, ותקומת הלאום היהודי בארצו כתשתית של השינוי המתבקש.

מהות הטכנולוגיה

כדי לקבל מבט יותר נכון על משמעותה משנת המציאות של הטכנולוגיה, נבחן ביעף, כיצד היא עיצבה את המין האנושי משחר הפרה-היסטוריה. הטכנולוגיה היוותה את ייצור אלת העץ הראשונה שאפשרה לאדם לגבור על שאר 'קופי דמוי האדם' (פרטימטים) בסביבה; היא גילוי וניצול של האש, הבישול וההגנה ושיפור מקורות מחייתו, אך גם היכולת לבשל מזונו, שאפשרה שיפור בעיכול המזונות, שאפשרה התפתחות קוגניטיבית של מוחוהטכנולוגיה היא החקלאות הראשונית שהפכה את המין האנושי משבטי ציידים ולקטים לחברות חקלאיות, המייצרות את מזונן, בעיקר על ידי גידול תבואות. החקלאות אפשרה תגבור ייצור המזון לאדם והכפלה של עשרות מונים באוכלוסיית המין האנושי, הכפלה שהביאה בתורה להקמת הממלכות והאימפריות הראשונות. הטכנולוגיה היא המצאת הכתב שאפשר לראשונה לשמר את הזיכרון והמידע האנושי, וכל אוצרות הרוח והידע של האדם; היא הכלים המוזיקליים והיא המוזיקה עצמה; היא המצאת המתמטיקה שאפשרה לאדם לכמת דברים, ואפשרה את צמיחת המדע האמפירי; המצאת הדפוס שאפשרה למין האנושי לצאת מתוך הבערות, משום שעד אז היו הכתובים נחלתם של אליטות זעירות; הטכנולוגיה היא המהפכה התעשייתית שאפשרה פעם נוספת את ההכפלה פי כמה מונים של כושר הייצור של מוצרים ושירותים ואפשרה שוב ריבוי עצום של המין האנושי, גם על חשבון כל שאר המינים.

הטכנולוגיה הפכה את המין האנושי למה שהוא, היא משהו הרבה יותר בסיסי בתולדות המין האנושי ובעצם במהות הגדרתו. מה שמייחד את ההומו סאפיינס משאר הפרימטים, הוא היותו מין טכנולוגי, שמאמץ כלים ומשכלל אותם כל הזמן, כדי לשנות את קיומו. חוקרים מגדירים את המין האנושי כמין הטכנולוגיאם תקרוס הטכנולוגיה בימינו, תקרוס תשתית החיים של מיליארדים, וכדור הארץ יוכל לכלכל אחוזים בודדים של המין האנושי במספריו היום. ניתן להגדיר את ההבדל היסודי בין המין האנושי לבין יתר החיות בכך שההומו-סאפיינס הוא יצור ביולוגי העושה שימוש בכלים כדי לקדם את מטרותיו. המין האנושי הוא המין הטכנולוגי. כדאי לשים לב שלעומתו, אפילו "קופי האדם" האינטליגנטים ביותר אינם מיידים אבנים אלה באלה, על אף שיידוי האבן היה מקנה לקוף הלוחם יתרון רב בתוך קבוצתו, או כלפי יריביו בטבע, במאבק בין הקבוצות ובמאבק ההישרדות להשיג מזון. הפרימטים, אינם אינטליגנטיים דיים ואינם נסיינים דיים להטיל אבן ביריבם או לשם ציד, וזה אולי הזיק הראשוני שהבדיל את האדם, נזר הבריאה, משאר המינים הקרובים אליו ביולוגית.

גם בתקופות העתיקות ביותר הידועות לנו הטכנולוגיה שינתה את קיומו של המין האנושי, לעיתים אף בקפיצות דרך מדהימות כמו שהתרחש עם המעבר מציידים לקטים לחקלאיםגם הטכנולוגיה בת ימינו, האינטרנט הנוסק במהירות ומשנה את סדרי החיים, הרשתות החברתיות, הסייברספייס הכובש כל חלקה וכבר אי אפשר בלעדיו, אם נרצה או לא, הביוטכנולוגיה, הננו-ביו-טכנולוגיה הראשונית שכבר מתרחשת והננו-ייצור לפי המודל המקיף של קיי אריק דרקסלר, שפירותיו הראשוניים כבר החלו להנץ, בעיקר בתחום הביו-ננוטכנולגיה. מהפכה שאת ניצניה אנו כבר חוויםשל  טכנולוגיות הלחימה והביטחון, שגולת הכותרת שלהן היא הרובו-לוחמה שמשמעה בהוצאת הלוחמים משדה הקרב והחלפתם ברובוטים לוחמיםכל אלו כבר משנים את המבנה והמפה האסטרטגיים בעולם תכלית שינוי, והשפעתם עוד תגדל לאין שיעור, כפי שיתואר בהמשך.

הוגים צפו כבר בשנות השבעים של המאה העשרים, שהעידן התעשייתי עומד להסתיים, ואת מוצרי התעשייה יחליפו מוצרים ושירותים המבוססים על אינפורמציה. חוקרים רבים ראו בהתפתחות הטכנולוגית את הגורם המניע את ההתפתחות של המין האנושי. היו כאלה שתיארו תקופות התפתחות שונות בקרב האנושות כמו העידן הפראי שבו עשה האדם שימוש באש, בחרס, בבניית מגורים מחומרים הזמינים בסביבתו וייצר כלי מלחמה כקשת וכרומח, לאחר מכן התפתח האדם לעידן הברברי שבו נכנסה טכנולוגית ביות בעלי החיים, החקלאות הראשונית, והשימוש במתכות, ולאחר מכן עידן  הציוויליזציה, שבו נכנסו לשימוש הכתב, השימוש בברזל, שהוביל להקמת הממלכות הראשונות וערי המלוכה. אבחנה אחרת מתמקדת בהפקת האנרגיה כמדד להתפתחות האנושות. בשלב הראשוני האדם השתמש באנרגית השרירים שלו לקידום מטרותיו, בשלב הבא הוא השתמש באנרגיה של בעלי חיים מבויתים. בשלב השלישי נעשה שימוש באנרגיות הצמחייה, בשלב הרביעי נעשה שימוש באנרגיות דלקים מחצביים, פחם, נפט, וגזבשלב החמישי שאנו רק בפתחו נעשה שימוש באנרגיה גרעינית, אך בעיקר באנרגית השמש ההופכת ישירות לחשמל וביכולת האחסון של אנרגית החשמל שנוסקים ועומדים להחליף את האנרגיות המחצביות

תפיסה מתקדמת יותר ביחס להתפתחות הטכנולוגית מתמקדת ברמת המידע. רמת האינפורמציה והידע של חברה, היא הגורם הקובע את התפתחותה. בשלב הראשון האינפורמציה מועברת בעל פה, בשלב אחריו האינפורמציה מועברת כבר בכתב ולאחר מכן בדפוס, שאפשרו צבירת ידע ויכולות הנשמרים וגדלים לאורך הדורות, בשלב הבא האינפורמציה מעובדת ומועברת באופן אוניברסאלי, באמצעות המחשוב, התקשורת, והאינטרנט, וכל הידע האנושי מקודד וממוחשב, כאן אנו כבר מדברים על טכנולוגיות המידע. בכל שלב כמות המידע העומדת לרשות האדם מתורגמת לאמצעי ייצור, תרבות, מבנה המערכת הפוליטית ושאר ההיבטים של חיי האדם.

מהי התאוצה הטכנולוגית

התאוצה הטכנולוגית עתידה לחולל טרנספורמציה בקיום האנושישינוי יותר מרחיק לכת, מאז היות האדם, שינוי שרק מעטים נותנים עליו את הדעת עד תום. בפרק זה נבאר בקצרה את משמעות השינוי ומה היחס של ישראל, לשינוי. בהמשך נבחן השלכות מעשיות חיוניות בתחום הביטחון הלאומי הכולל, היכולת הצבאית, הביטחון האזרחי, הגנת העורף מפני טילים. בספר השני של החיבור נבחן את המינוף הטכנולוגי האדיר שמאפשר יציאה לחירות כלכלית ואפשרויות של "דמוקרטיה כלכליתוהגשמה של חמשת הממים עליהם דיבר ז'בוטינסקי: מזון, מעון, מלבוש, מורה, מרפא שיכולים להתגשם, הרבה מעבר לציפיותיו של ז'בוטינסקי עצמו

תאוצה טכנולוגית בחקר עתידים, בעתידנות ובהיסטוריה של הטכנולוגיה משמעם, גידול הקצב של ההתקדמות הטכנולוגית לאורך ציר הזמן, עד לנקודה שאליה מגיעה כל עקומה אקספוננציאלית והיא ברך השינוי שבה העקומה נוסקת כלפי מעלה בתלילות ההולכת וגדלה. את ברך השינוי של עקומה אקספוננציאלית, אפשר להדגים בסיפור הודות ממציא השחמט. בהוקרה עמוקה של השליט ההודי לממציא בקש ממנו המלך להביע משאלה שאותה ישמח השליט למלאהממציא ביקש רק גרגר אורז אחד, על משבצת השח הראשונה, ואחר כך 2 גרגרי אורז על המשבצת השנייה ואחר כך 4 ו8 , 16 וכן הלאה גרגרי אורז בסדר עולה לפי מספר המשבצות. המלך נעתר לבקשה הצנועה בשמחה; בימים הראשונים, לא התעוררו כל בעיות, מאות ואף אלפי גרגירי אורז נארזו בשקים וניתנו לממציא, אחר כך הובאו אלפי עגלות מלאות, אולם הדברים החלו להסתבך עם התקדם הימים, עד שהפכו להיות חמורים ביותר מאחר ולא רק כל אוצרות התבואה של הממלכה היו נידונים עתה להיות מובלים לממגורות של הממציא, אלא שגם תבואת העולם כולו לא תספיק כדי למלא את בקשתובשלב זה הבין המלך את עורמת הממציא וציווה לערוף את ראשו.   ברך השינוי אם כן היא אותה נקודה בזמן שלא חשוב כמה זעיר השינוי התחילי, וכמה תלילות העקומה כמעט בלתי מורגשת, מגיעה הנקודה בזמן שהשינוי נוסק מעלה  כמעט לתשעים מעלות, ואז כל המציאות משתנה תכלית שינוי. התאוצה הטכנולוגית בשלב הנוכחי, אכן כבר הגיעה לברך השינוי, לאותה נקודה בזמן שבמטפורה לעיל, יצא המלך משלוותו, לנוכח כמויות התבואה האדירות שהובלו לממגרות הממציא.

 

בגרף לפנינו מודגמת עקומת השינוי של מטאפורת השחמט. בעצם כל גידול  מעריכי (אקספוננציאלי) מודגם בגרף דומה, שבו בשלב כלשהו בעקומה הוא מגיע לברך השינוי ונוסק כלפי מעלה.

http://www.regentsprep.org/regents/math/algebra/AE7/fixpic2.gif

עקומה של גידול אקספוננציאלי. החץ מצביע על 'ברך השינוי' מקור ויקיפדיה]]

חוקרי עתידים, כמו ריי קורצווייל בכתביו, ובספר/אתר המונומנטאלי והמשפיע "הסינגיולריות קרבה" The Singularity Is Near - 2005 ובתפקידו הנוכחי כאיש מפתח בפיתוח בינה מלאכותית בהבנת שפת בני אדם וכיועץ מדעי בכיר לצבא האמריקאי, קי אריק דרכסלר בספר המפתח שלו  Engines Of Creation  שבו תיאר את מהות הננוטכנולוגיה המולקולארית ובעיקר הייצור הננו-מולקולארי, ובארצנו חוקרים כמו ד"ר דוד פסיג 'צופן העתיד' רועי צזנה בספרו  המדריך לעתיד – 2013; ד"ר אהרון האופטמן חלומות ענק על ממדי ננס http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4698  ויובל נוח הררי 'ההיסטוריה של המחרתיארו שלבים דרמטיים ובלתי הפיכים לפרדיגמות של דפוסי פעולה, ששינו באופן בלתי הפיך את הציוויליזציה האנושית.   כך ניתן למנות את המצאת האש, את החקלאות הראשונית, את המצאת הגלגל, את המצאת הכתב, את המצאת המתמטיקה, את המצאת הדפוס, את המצאת הרדיו, הטלוויזיה ולאחרונה ובעלת חשיבות רבה במיוחד את המצאת המחשב. המחשב הוא הביטוי המובהק של התפתחות טכנולוגיות המידע, המואצות עתה ומתקרבות במהירות לברך הנסיקה ומשנות את קיומנו מבלי הכר. השלבים בין כל המצאת מפתח כזאת לאורך ההיסטוריה הלכו והתקצרו, ביחס ישר לגידול בכמויות התבואה שהיה צורך להביא במטאפורת השחמט לעיל, גם כאן וגם כאן מדובר על עקומה אקספוננציאלית שמגיעה לברך השינוי שלהאף אחד מההמצאות משנות מציאות אלה לא נחזו מראש, ורובם זכו להתנגדות בשלבים הראשונים של הופעתם. כשאנו מנסים לצפות את ההתקדמות הטכנולוגית אנו יכולים ללקות באותה חוסר מודעות למה שיכול להתפתח.

התאוצה הטכנולוגית היא כוח טרנספורמטיבי, כפי שמודגם בנסיקת עקומת השינוי בתלילות השואפת לתשעים מעלות. גלום בה כוח מתעצם שיכול לבנות, אך גם להרוס ולהשמיד.

אנחנו נמצאים בעיצומה של המהפכה הטכנולוגית הגדולה בתולדות המין האנושי. מהפכה הגדולה יותר מהמהפכה החקלאית, גדולה יותר מהמצאת הכתב, גדולה יותר מהמהפכה התעשייתית הראשונה וזו של המאה העשרים. אנו רואים כבר את פירותיה הראשוניים של המהפכה, אבל פירותיה ויכולותיה יגדלו לא בקצב ליניארי, כפי שנוטים לחשוב, כי אם בקצב אקספוננציאלי (מעריכי).

במובנים רבים הטכנולוגיות משנות העולם קיימות כבר כיום, אבל איננו רואים את פירותיהן, משום שמתקיים פער של מספר שנים בין הפיתוח של הטכנולוגיה עצמה להפיכתה לזמינה ונגישה להמונים.

נכנסנו כבר במנהרת הזמן של טכנולוגיית לא רק משנת תודעה, אלא גם משנת קיוםבמובנים הרבה יותר מרחיקי לכת מאשר רוב הבריות מעלים על דעתם.

הטכנולוגיה עומדת גם להאריך את תוחלת החיים הבריאה של האדם באופן משמעותי. לקראת אמצע המאה העשרים ואחת נוכל לראות אנשים צעירים בני מאה ועשרים בריאים ומתפקדים, לא רק כמו שתפקדו בשיא כוחם, אלא אף יותר מכך. בקרוב העולם יהיה שונה מאוד מכפי שאנו מכירים כיום. הארכת תוחלת חייו של האדם בעשרות רבות של שנים, תוך שיפור מתמיד בתפקוד הגוף והמוח גם לאלה שחצו את המאהעוד עשורים רבים של חיים ממתינים לאדם במאה ה-21 ולא עוד זמן רב, התגברות על מחלות, ריפוי פלאי של פגעים ופגיעות בגוף ובמוח, עם כניסת רפואת תאי הגזע הריג'נרטיבית יחד עם הרפואה הגנטית ונגזרותיה, שמשמעותו בין היתר בהארכת תוחלת החיים הבריאה והתפקוד התקין של האדם כמעט בכל גיל.

כל תפקוד האדם יתוגבר, והדגש יהיה גם על תגבור היכולות המנטאליות: האינטליגנציה, הזיכרון, היצירתיות. כושר הביצוע בכל תחום יתוגבר הן באמצעות מידע אינטרנטי מהדור המי יודע כמה והן (קחו נשימה) באמצעות בינה תפקודית שתוצמד לאדם בשבב קטנטן בלתי מורגש, אולי כבר מושתל תת עורית, תוספת שבלעדיה הוא כבר ירגיש חסר ישע. ואם זה נשמע למישהו מפלצתי, אז שיתחיל להתרגל למפלצת. למען האמת, יש לביית את המפלצת, יש לאלפה ולרסנה, כדי שתהיה ידידותית לאדם ולא מכחידההאם זה מזעזע, יתכן, כפי שכל הופעת טכנולוגיית משנת תודעה לאורך ההיסטוריה, זעזעה את בני הדור שבו היא התרחשה, אך הזעזוע הוליד שינוי והוביל להתפתחות. דמיינו את הסמארטפון היום, כמה הוא משפיע על אנשים ועל היחסים החברתיים, לחיוב ולשלילה, דמיינו את הרשתות החברתיות, אז תארו לעצמכם את הסמארטפון מהדור ה-25, הרי הדורות הולכים ומתקצרים, בעתיד הבלתי נמנע מדובר כבר בצ'יפ זעיר, שמאחסן את הזיכרון הזמין לקיומו של האדם, מה שמוחך אינו מכיל הצ'יפ מכיל והוא גם בעל בינה מלאכותית תפקודית מתקדמת, ומוחך מקושר אל הציפ בזמן אמת, לבחירתך, ישירות למוח, לעיניים, לחושים, והוא מאפשר לך הגברה קוגניטיבית בל תתואר.

השד כבר יצא מזמן מהבקבוק ולא ניתן להחזירו. התאוצה הטכנולוגית ופריה בטכנולוגיות המידע עומדת לשנות את כל עולם העסקים, את כל עולם מערכות היחסים בין אנשים, בוודאי ברמה המקצועית עסקית. אלו דברים שכבר משנים את התודעה של המין האנושי. ההבדל בין תנועה על סוס ועגלה לבין מרצדס או מטוס הוא הבדל שכמעט אינו משנה תודעה. לעומתו, ההבדל בין ציידים ולקטים לחקלאים הוא הבדל שמשנה קיום וגם משנה תודעה. הוא הדבר ביחס לכתב. הזיכרון המצטבר של המין האנושי ושל הפרט שאפשר הכתב בהחלט שינה את תודעת המין האנושי, אפשר לומר שהכתב היה ראשית טכנולוגית המידע. הכתב אפשר את הזיכרון ההיסטורי ועוד הרבה מעבר לכך. הטכנולוגיות שתולדותיהן הראשונות כבר הפציעו, הבסיס לכולן והתשתית להתפתחותן הוא טכנולוגית המידע, שמאפשר המיחשוב ועכשיו גם הבינה המלאכותית התפקודית, טכנולוגית המידע עומדת לשנות את תודעת המין האנושי באופן מרחיק לכת יותר מאשר אי פעם. זאת ועוד, טכנולוגיות אלה בהופכן גם את מדע הרפואה למדע תכליתי, מדויק ובעל יכולות מרחיקות לכת, עומדות לאפשר לאדם שליטה כמעט מוחלטת בקיומו וסביבתו, ולכך יש השלכות מרחיקות לכת אפילו יותר.

הטכנולוגיות החדשות כמו בינה מלאכותית תפקודית המבינה שפה אנושית ברמה גבוהה ומדויקת; יכולת תרגום של כל השפות המשתפרת במהירות; זיכרון; וזיהוי תבניות הולכות ומתקרבות ברמתן לבינה האנושית, אבל עולות עליה בשני יתרונות משמעותיים: מהירות וקיבולת זיכרון. הזרם החשמלי במחשב, עולה במהירותו מיליוני מונים על הזרם העצבי במוחנו, וקיבולת הזיכרון של האינטרנט הנגיש היא למעשה אינסופית. כל אוקיינוס המידע מתגבר אותך לכל צרכיך בזמן אמת. זה טוב? זה רע? זה בלתי נמנעחייבת להיות מודעות לצונאמי הזה שכבר החל להתרחש, אך משבריו הגדולים באמת עוד טרם הגיעו. הטכנולוגיה נותנת למשתמש מכפילי יכולות שעליהם אינו יכול או רוצה לוותר, גם במאבק הקיום, גם בעולם העסקים, גם ביחסים בין אומות, וגם בתחום הצבאי, הטכנולוגיה ממשיכה ומשנה את הכול, לטוב אך גם לרע. צונאמי הטכנולוגיה כבר כאן, אך הגל עוד עומד להרקיע מאוד.

הצצה חטופה לעתיד, חינוך, ההשכלה, התמקצעות בעידן שבו "הצ'יפ" מחשב על, צמוד אליך או כבר מובנה בתוכךטוב ממך בבחינות,   מאמת מקורות טוב ממך, משרת טוב ממך את לקוחותיך הטלפוניים, anything you can do the Chip can do better. הצ'יפ הוא עבדך הנאמן, או שמא הוא גם האח הגדול אליו אתה משועבד? כוח המחשוב והבינה המלאכותית והטכנולוגיה המאיצה אקספוננציאלית, אם חלילה ינוצלו לרעה כנגד החופש והחירות האנושיים, יכולים להפוך את העולם לבלהות, לעומתו חזיונות אורוול יתגמדו.

הטכנולוגיה היא חסרת כל יחס מוסרי כשלעצמה. לכן, דווקא מתוך מודעות להתעצמותה, אנו מחויבים להעצים גם את הגישה המוסרית והאתית של הפעלתה, ביטחונה, האיומים הנשקפים ממנה והתשואות העולות ממנה. לפנינו כוח שהולך וגדל, השד כבר יצא מהבקבוק ואיננו יכולים להחזירו, והוא מחייב את האדם והעולם לאחריות ולמוסריות כדי לשרוד. כאן חייב עם ישראל כמגשים את ייעודו האוניברסאלי להיות הלכה למעשה אור לגויים; אור לגויים מול השטן הג'יהאדי, אור לגויים מול התקינות הפוליטית האנטישמיתאך גם אור לגויים מול השד הטכנולוגי, מול הכוח הממית אך גם המחיה של הטכנולוגיה.

ישראל חייבת לגלוש על גל התאוצה הטכנולוגית ראשונה, הן כדי להתקיים והן כדי להגשים את ייעודה.

הסינתזה בין האמונה לבין המדע, בין הטכנולוגיה לבין הרוחניבין הארצי לבין השמימי, כאשר בתוך כל הדרמה משנת מציאות הזאת, דווקא מדינת הלאום היהודי ועמה מהווים זרז חיוני לבחירה בדרך החיים, הצדק, והעוצמה, שמאפשר המפץ הטכנולוגי, מול אפשרויות המוות והחידלון המתאפשרות אף הן על ידו.

 

 

2all - בניית אתרי אינטרנט