פרק ט"ו

מאזן האימה הגרעיני במזה"ת

 

 

הנשק הגרעיני שמפתחת איראן ושעלול גם ליפול לידי מדינות טרור ג'יהאדיסטיות אחרות, הוא אולי הסכנה החמורה מכל המרחפת על עצם קיומה הפיזי של ישראלעם זאת, בתוך המכלול של האיום הגרעיני, יש לקחת בחשבון בראיה כוללת את התובנות שהנחיל לעולם העידן הגרעיני שהחל עם מרוץ החימוש הגרעיני בין ארה"ב לברית המועצות בעידן המלחמה הקרה. כאן נעלה את עיקר המסקנות והתובנות שהתגבשו מהניסיון של מאזן האימה הגרעיני הזה.

 

בישראל השיח בנושא הגרעין, נוטה להתעלם מהניסיון הגלובאלי שנצבר עם התמסדות הנשק הגרעיני בקרב המעצמות והמדינות הגרעיניות, שעיקרו היווצרות מאזן אימה גרעיני שדווקא בולם את הצדדים הניצים ומוביל אותם בהכרח להיווצרות מניע דומיננטי של הפשרה ודטאנטרבים גרסו למשל שהמלחמה הקרה בין המעצמות, נותרה קרה ולא גלשה לעימות צבאי, דווקא בגלל אימת הנשק הגרעיני, שכבר אז יכול היה להשמיד את כל הצדדים המעורבים. זכור העימות במפרץ החזירים בין גורבצ'וב מנהיג ברית המועצות והנשיא קנדי, שהביא את המעצמות לסף של עימות גרעיני, וגרם למנהיגים לחוש באופן הברור ביותר את ההשלכות האובדניות של עימות כזה, ולאחר מכן להסקת המסקנות עד תום מהמצב שנוצרידועה אמרתו של אחי הנשיא קנדי, רוברט קנדי: אילולי נמנע העימות, ייתכן שלא הייתה שורדת נפש לתאר את אשר אירע.

 

ביחסים בין ישראל לאיראןעומד להתקיים באופן לוגי ואסטרטגי בסבירות גבוהה, מאזן אימה גרעיני, כאשר איראן חוששת להשמיד את ישראל לא כל כך מחשש שהעם האיראני ייפגע קשות, כמו מתוך החשש המוצדק לשרידות משטר האייאטולות ומשמרות המהפכה, אם יפרוץ עימות גרעיני. כאשר שני הצדדים חוששים מהשמדה מתקיים מאזן אימה. כפי שהתקיים בין ברה"מ לארה"ב אז, ובימינו בין ארה"ב וברית נאטו לרוסיה. גם בין  הודו לפקיסטאן ששתיהן מדינות גרעיניות, מתקיים מאזן אימה גרעיני. אפילו בין צפון קוריאה לשאר העולם מתקיים מאזן אימה גרעיני, שהוא המרתיע את צפון קוריאה מלתקוף בפועל את דרום קוריאה, מתוך ההבנה שהמשטר הצפון קוריאני עצמו יושמד אם יתקוף גרעינית.

 

מאזן אימה בין דמוקרטיה לבין משטר טוטליטארי מתקיים אף אם הדיקטאטורים אדישים לחיי אזרחיהם. די בכך שאינם אדישים כלל לשרידות משטרם, מסטלין ועד לצפון קוריאה, ומפקיסטאן עד לאיראן.  משטרים שאינם נרתעים מהקרבת נתיניהם, חוששים תמיד לשרידות משטרם וקיומם האישי. מטבעה של מלחמה גרעינית שיצית משטר איסלאמי קיצוני כמו איראן שבגין תגובת הנגד של ישראל, המשטר לא ישרוד ואת זאת הוא מבין היטב, לכן נוצר כאן מניע רב עוצמה של הרתעה ומאזן אימה.

איראן היא מדינה רבת קבוצות אתניות ומתחים פנימיים רבים וקשים וקיימת סבירות כלשהי לנפילת משטר האייטולות ולעליית משטר חילוני שיבסס יחסי ידידות עם ישראל. קיימת גם סבירות לגבי דעיכת הסכסוך הישראלי-איראני שדווקא מתוך המחיר האסטרטגי של מאזן האימה המתמשך עשוי לתרום להנמכת הלהבות ושיחות דטאנט, כפי שהתקיימו בין שתי המעצמות בשנות השישים והשבעים, ודעיכת המלחמה הקרה, כשהצדדים החלו לשוחח ולהשיג הסכמים, בשל אינטרסים קיומיים, כלכליים ופוליטיים הונמכו הלהבות. דוקטרינת מאזן האימה גורסת שהמחיר שישלמו הצדדים מהשלכות האובדניות של מלחמה גרעינית במזה"ת, והפחד של משטרי הטרור לקרוס בעצמם, מתוך יצר הישרדות המובנה של  כל משטר שפעלו גם בדיקטטורה הסובייטית בימיה הקיצוניים ביותר, סביר שיתקיים גם כאן. אפילו היטלר, במצב של מאזן אימה הדדי, היה נמנע, בסבירות גבוהה מלתקוף ולהשמיד בו זמנית את משטרו. אין זאת אומרת שהסכנה הגרעינית במזה"ת חלפה, יתכנו תרחישי אימה, כמו אפשרות זליגה גרעינית לארגוני טרור קטנים בעתיד, שיפעלו בצורה אנונימית, אפשרות הטמנת פצצה גרעינית מלוכלכת בספינה שתתפוצץ ליד מרכז האוכלוסין העיקרי ותגרום הרס ואסון בקנה מידה גדול, השד הגרעיני טרם הוחזר לבקבוק, אבל הניצחון הגדול של צבא טכנולוגיה לישראל, כפי שהודגם כאן, שהוא בעל היתכנות טכנולוגית ברורהומן הדין שיתרחש, יכול לשנות את מאזן הכוחות הקונבנציונלי, שיקרין גם על הסכנה הגרעינית ויחזק את מגמות הדטאנט בין הניצים.  הדוגמה הקיימת כיום ארה"ב ורוסיה של פוטין, שתיהן מעצמות גרעיניות.

האויב המרכזי כיום בעולם הוא הג'יהאדיזם, האיסלם הפוליטי, אשר חרת על דגלו את כיבוש העולם, ועד כה הוא מצליח מאוד בחדירה למדינות אירופה. מבחינת המוסר הרצחני שלו, האיסלם הג'יהאדי אינו נופל מהנאציזם, הן בשנאת ישראל והן ברצחנות, אך בהבדל גדול: בעוד שהמשטר הנאצי התבסס על כריזמה של איש אחד וקבוצת צמרת אחת, הרי הג'יהאדיזם מתבסס על דת שחוזרת לשורשיה התוקפניים והאימפריאליים וחסידיה פרוסים כיום על פני כל העולם.. ג'יהאדיזם זה רוצה להחזיר את העולם לדיכוי, רצח וברבריות, ויתרונו על פני הנאציזם הוא בכוח התמדתו שאינו מבוסס על איש או קבוצת צמרת אחת. מאידך, באותו ג'יהאדיזם גלומים גם זרעי החורבן שלו, כי הוא עצמו, כמו גידול סרטני, מתקשה להצמיח ולבנות, הוא יכול רק להרוס את הגוף שעליו הוא פושה.

בעצם נצחונו גלומים זרעי מפלתו. אבל אלו הינם נחמה פורתא. כי ג'יהאדיזם ברבארי זה מאיים להרוס את כל מה שהשיגה האנושות באלפי השנים האחרונות. ישראל והעולם החופשי המאוימים נדרשים למגר את הגי'האדיזם, יש להנחיל לו סדרת מפלות שתפטור את העולם מאיומיו. את המודל לניצחון הזה ולתבוסה הזאת  יכולה ישראל ואף נדרשת להתוות, הן מהיותה ניצבת בחזית הראשונה מול הג'יהאדיזם והן מהיותה חלוץ הלוחמה והטכנולוגיה הלוחמת מולו. משעה שתאמץ את מודל תקומתה המדינית והתודעתית תהווה ישראל מודל תודעתי לניצחון הגדול. חיבור זה מציג את הפרמטרים הנדרשים לניצחון ובהם: תקומת הלאום היהודי, חוקה, מהפכת כסף בר-קיימא שתקנה לישראל משאבים עצומים, צבא טכנולוגיה לישראל, סוללות הלייזר רב העוצמה. הניצחון חייב להיות טקטי ואסטרטגי, צבאית ותודעתית, מתוך השילוב של ניצחון הרוח וניצחון החומר, עליונות טכנולוגית עם עליונות מוסרית ועם תודעה ברורה של צדקתה ושליחותה של מדינת ישראל.

בסופו של דבר הניצחון הגדול הוא בראש וראשונה ניצחון תודעתי, המגולם בצדקת הדרך שלנו, בהכרת זכותנו וחובתנו על הארץ הזאת, ורק לאחר מכן ניצחון באמצעים צבאיים. מבחינה זאת ניתן לתאר את המערכה הצבאיתבפרפרזה על האמרה הידועה של קלאוזביץ, "המלחמה היא המשך המערכה על התודעה באמצעים צבאיים".

הציונות, עשתה עד כה את מחצית הדרך. היא קיבצה לכאן את היהודים, הקימה כאן מדינה מדהימההגניוס היהודי עבד כאן שעות נוספות, ישראל כבר הפכה וממשיכה בכיוון של יזמית טכנולוגית מובילה. אבל זוהי רק מחצית ראשונה ואיננו יכולים להיתקע שם. חייבים להמשיך בדרך, או שמדוושים קדימה או שנופלים.

תולדות הציונות במאה העשרים היו רצופים במשברים שהובילו לסף של כליה, אך דווקא המשברים הם שגרמו לציונות להתעצם ולצעוד קדימה. כך היה עם מותו של הרצל ודחיית כל תוכניותיו המדיניות, כך עם השואה והרס המאגר האנושי להקמת המדינה, כך עם פרוץ מלחמת העצמאות שבה פלשו אליה שבעה צבאות ערביים ולפסימיים היה ברור כי הנה הקיץ הקץ, כך בימי ההמתנה שקדמו למלחמת ששת הימים, עם תחושה של אסון וחורבן ממשמש, כך במלחמת יום כיפור שבה הותקפנו בהפתעה ובהתחלה נראה היה שאנו מובסים, אך משם המשכנו לניצחון, כך בטירוף המערכות של אוסלו, שהמית עלינו אסונות רבים, עם התפתחות הגייס החמישי של "אליטות אוסלו" שהתאפיין בתופעה לא פחות נואלת, של קריעת חבלי הארץ הקדושים לעמנו ומסירתם לאויב שוחר השמדתנו. אובססיית אוסלו, שמקורה הראשוני באורי אבנרי, ובין מקדמיה הייתי גם אני  דוד איש שלום,  ומשם התפשטה לעולם ומלואו שמצא בה דרך נוחה לבטא את האנטישמיות הזואולוגית של אירופה (כמאמרו של ברל כצנלסון) והפעם מתוך לגיטימציה ורוח גבית חזקה, של "אליטות אוסלו, מראשי ממשלה ומנהיגי המדינה, דרך התקשורת, משרד החוץ, גורמים בכירים באקדמיה בישראל, המקנים לעולם הכשר גורף לשנאתו הישנה חדשה  ליהודים הפעם את היהודי הקולקטיבי ישראל.

אבל ישראל, כעוף החול,  קם מהאפר, לחיות, להתחזק, להתרפא ממחלותיו, להשיל את אזיקיו, לפרוש כנפיים ולעוף בחסדי השם יתברך.

2all - בניית אתרי אינטרנט