תודות

הכרת תודה גדולה למחברים, לסופרים ולהוגים, לעיתונאים ולכותבים, שתרמו לאורך 50 שנות רכישת דעת, להשכלתי, להבנתי, שאילולי התפתחות תודעתית זאת, לא הייתי יכול לכתוב חיבור זה.  בהם ענקי הרוח, ראשיתם בנביאי ישראל, המשכם בחוקרי נפש האדם, מדינאים חשובים בהיסטוריה, שאת לקחיהם למדתי, היסטוריונים, הוגים, והוגי הציונות המדינית, עתידני התאוצה הטכנולוגית, האסטרטגיה והמדיניות, גדולי הכלכלה המוניטארית, הרפואה העתידנית, הננו-טכנולוגיה המולקולארית, המשפט והחוקה שעל הגותם מבוסס חיבור זה,  תקצר כאן היריעה מלמנותם.

 

תודה מיוחדת אני חב למחברים שמהם אני מצטט ישירות בחיבור זה.  עו"ד (וח"כ לשעבר) אליקים העצני, לוחם ללא חת למען ארץ ישראל; הסופר ד"ר דמטרי רדישבסקי מתוך ספרו רב ההשראה 'ציונות אוניברסאלית'; משה פייגלין (ח"כ מיל') פורץ דרך והוגה דעות מקורי; פרופ' אמריטוס אברהם דיסקין, משפט חוקתי האוניברסיטה העברית;  ד"ר גיא בכור, מזרחן, משפטן, היסטוריון ועיתונאי מבריקד"ר עודד עמיחי היזם, המפתח הראשוני של טכנולוגיית תותח הלייזר המהפכני שהביאה לפיתוח הנאוטילוס והסקיי-גארד והלוחם ללא חת את מלחמת הביטחון האמתי; עיבל לשם רמתי שמתוך ספרה רב ההשראה 'אייזיק ניוטון ובית המקדש' אני מצטט; ניק בוסטרום פרופ' לחקר העתיד באוניברסיטת קיימברידג''; זאב ז'בוטינסקי; דוד בן גוריון; נתן אלתרמן; אינג'ינר יוסף דוריאל ז"ל, חוקר והוגה לאומי ואסטרטגי; הרב חיים דרוקמן; צבי מסיני מייסד תנועת ההתחברות;  ד"ר ישראל צביאל; הרב שמואל יניב על ספרו התגלות.

 

עוד עליי להודות למורים הגדולים בתחום התאוצה הטכנולוגית, שעל כתביהם אני נסמך בחיבור זה, ד"ר קי אריק דרקסלר אבי תורת הננו-טכנולוגיה המולקולארית; ריי קורצ'ווייל העתידן המוביל בתחום התאוצה הטכנולוגית; דיוויד פירס עתידן ההגברה הקוגניטיבית והנפשית; ד"ר ג'יימס יוז' הוגה עתידני חשוב; ובישראל פרופ' אהרון האופטמן,  ד"ר רועי צזאנה וד"ר דוד פסיג המידעים את הקורא העברי ביחס למהפכת העתיד ותרחישי העתיד.   

 

בספר השני כסף בר-קיימא וחירות כלכלית מוצגת רשימה ארוכה של תורמים, אולם כאן אסתפק בתודות לבעז הירש, ההיסטוריון החוקר את מערכת הכסף, הרקע ההיסטורי שלה, עיוותיה ותיקונה, על הזכות לתרום ולהיבנות מספרו המכונן בעברית בנושא מערכת הכסף: יוצרים כלכלה חדשה. תודה גדולה לביל סטיל, העיתונאי, הסופר, התסריטאי, המפיק, והלוחם ללא חת לשינוי מערכות הכסף בעולם.

תודה ליפה נקר, על הדיונים וסיעור המוחות בינינושתרמו לחיבור שלפניכם.   תודות גם לבעז העצני, לנשים בירוק, לשאול כהן מאתר ישראלי פטריוטי, לרב שלמה אבינר.  

כל החומר המצוטט מופיע בפונט מלוכסן.

הכתוב בחיבור זה הוא על אחריותו של כותב שורות אלה בלבד.

 

פתח דבר

אנו בפתחו של עידן אחרית הימים, עליו נבאו נביאי ישראל, עידן שבו עם ישראל הופך לאור לגויים. חיבור זה בוחן את ההיתכנות לכך, להפיכת עם ישראל בארצו, כמודל פעולה ומנהיג, המתייצב בראש מחנה אומות החופש, להעלות האנושות לשלב גבוה יותר בספירלת התיקון. מהן המשמעויות והדרכים המובילות לכך, מנקודות ראות מקיפות: לאומית; כלכלית ומוניטארית; מדעית-טכנולוגית; צבאית ואסטרטגית; תודעתית-אמונית ובוחן את הלימת כל אלה לנבואות הנביאים והייעוד היהודי. מסקנתו ברורה, קיימת עתה התכנות ברורה להתרחשות 'אחרית הימים'  במציאות החילונית, לא רק הדתית, בעולם הזה גופו.  התרחשות שמציגה מענה לאתגרי המאה ה-21, להתפתחויות הלאומית והגלובאלית וליכולות הטכנולוגיות הנפתחות.

'באותות ובמופתים' המתבססים על הידע ואוטוריטות מרכזיות, בארץ ובעולם, מבאר ומבסס החיבור את הטענה, שקיימת היתכנות ברורה וחד משמעית לאותה פריצת דרך, החשובה בתולדות האנושות, שראשיתה בהיווצרות חברה ומדינת מופת חדשנית ושוברת מוסכמות, ישראל כחלוץ ההולך לפני מחנה האנושות, לתיקון עולם; ואולם לא מכוח ניסים בלתי מוסברים, כי אם 'באדיבות' התקומה הלאומית, העליונות הצבאית- אסטרטגית, התבססות חברה צודקת יותר, 'הנס הכלכלי' כמבואר בספר השני (כסף בר-קיימא וחירות כלכלית), הניצחון הצבאי המפתיע והגלישה על צונאמי התאוצה הטכנולוגית כל אלה בתואם עם הרצון האלוקי והיעוד היהודי המתגלים בנבואות התנ"ך.

"תקומתה של ישראל היא ההוכחה הגלויה לעיין יותר מכל לכך שאלוהים נאמן להבטחותיו. שההיסטוריה שלנו היא תורת אמת. והמלה "שלנו" אין פירושה רק "של היהודים". שלנו כלומר של כל המאמינים בתנ"ך. פירוש הדבר שזהו ספר האמת" דמיטרי רדישבסקי בספרו 'ציונות אוניברסאלית'.

התרחשות כזאת אפשרית, אך היא אפשרית בעיקר מכוח צירוף סינרגטי של היבטים שונים ומגוונים שעליהם עומד חיבור זה. סינרגיה, שמשמעה שהסך הכל גדול מסכום חלקיו, כלומר, כדי להפיל את חומות המציאות הנוכחית, הסוגרות עלינו, נדרשת סינרגיה, נדרשים שילוב פעולה וסנכרון של מוקדי פעולה מגוונים. חומות אלו הם התקינות הפוליטית, הסטוס קוו המדיני, הסטטוס קוו המוניטארי, קרי מערכת הכסף, הסטטוס קוו הכלכלי, המציאות הפוליטית והתקשורתית השלטת, הדמוקרטיה הליבראלית.  כל אלה כבר נותרו חסרי מענה לאתגרי המציאות הלאומית והגלובאלית, אך נאחזים בקרנות המזבח ומסרבים לפנות דרכם, לשלב גבוה יותר של הקיום הלאומי, האנושי והאוניברסאלי,  שהוא בעצם עידן 'אחרית הימים'.

החומות הישנות חייבות ליפול בתהליך יצירתה כבמטה קסם של המציאות החדשה, חירות אנושית, עושר כלכלי, יצירה אנושית, שאין להם אח ורע בתולדות המין האנושי. מהפכה כוללת זאת חייבת להיעשות במהלך היסטורי סינרגטי המשלב את כל תחומי הקיום הבסיסיים, של עם ישראל בארצו ולאחר מכן של האנושות כולה. השילוב והסינרגיה, של כל ההיבטים הללו, הלאומיים המדיניים, הטכנולוגיים והכלכליים, הצבאיים טקטיים ואסטרטגיים והתודעתיים-אמוניים, הם שמאפשרים את הניצחון, שמהווה את 'חציית ים סוף', חצית קו פרשת המיםלעידן חדש לאנושות, עידן אחרית הימים.

הנביא דניאל התנבא כי י"ב ד' וְאַתָּה דָנִיֵּאל, סְתֹם הַדְּבָרִים וַחֲתֹם הַסֵּפֶר--עַד-עֵת קֵץ;, קרי, הסוד של אחרית הימים ייגלה משעה שהדברים עומדים להתרחש, או אף החלו בהתרחשותם. החיבור מבאר מדוע הדברים אכן החלו להתרחש.

הגשמת ייעודו של עם ישראל כאור לגויים, חייב להתחיל בתחייה הלאומית ובתקומת מדינת הלאום היהודי, תוך יציאתה של מדינת ישראל מהתגוננות ושיתוק לתודעה חדשה, מנצחת, מבוססת על צדקת דרכנו;  ריבונות על ארץ ישראל המערבית, חוקה וביסודה: ישראל מדינת הלאום היהודי; החזרת הריבונות לכנסת הנבחרת; הפיכת ישראל לדמוקרטיית הזכויות אך גם החובות.

היבט חיוני נוסף להיתכנות האירועים, היותה של ישראל גולש נחשוני על 'צונאמי' התאוצה הטכנולוגית. השינויים עליהם מדבר חיבור זה, אינם יכולים להתרחש ללא הבנת התאוצה הטכנולוגית והרתמות עם ישראל בארצו כשחקן מוביל הממנף את היכולות הנפתחות, כדי להשיג את יעדיו בביטחון, בכלכלה, בתיקון מערכת המשפט, בתיקון עצמי וכדגם פעולה לתיקון עולם. תיקון אוניברסאלי, שהוא גם ייעודו של עם ישראל כפי שניבאו נביאי ישראל.

 עוד היבט חיוני הכרוך בייעודו של עם ישראל בשלב ההיסטורי הנוכחי, הוא במהפכת כסף ריבוני בר-קיימא. בעידן הנוכחי, כל מערכות הכסף בעולם מעוותות מאוד, תוך שהן מייצגות את האינטרס של בעלי ההון הגדולים ביותר, והן שאחראיות במידה רבה לעיוותי הכלכלה הריאלית.    בעידן של תאוצה טכנולוגית עצומה, יכול כבר היה המין האנושי להבטיח את עושרו הכלכלי, אך עיוותיהן של מערכות הכסף בעולם, ועיוותי המערכות הפיננסיות והכלכלות הריאלית, הנגזרות מעיוותי מערכת הכסף, מותירים אותנו בעולם של הר החובות המאיים לקרוס על האנושות כולה. לכן נדרשת מהפכה כלכלית ומוניטארית שתשנה את מערכות הכסף בעולם ותהפכם לידידותיות לכלל האוכלוסיה. בבסיסה של מהפכה זאת: הפקת 'היצע הכסף' במשק, שהוא הגורם הדומיננטי בכלכלה, באופן שייצג את האינטרס הציבורי הרחב. ישראל המאמצת את מהפכת כסף-בר קיימא ומתעשרת תהווה אף היא דגם פעולה קונקרטי, שיאומץ על ידי עולם ומלואו ויאפשר במהרה עולם של שפע כלכלי, לא רק לאומות הכלכליות המתקדמות, אלא גם לאומות הנחשלות כלכלית. זאת תהה תרומתו הכלכלית העצומה של עם ישראל בדורנו לאנושות. השער השני של חיבור זה 'כסף בר-קיימא וחירות כלכלית' עוסק בהרחבה במהפכה זאת.

היבט נוסף של הגשמת ייעוד עם ישראל בדורנו, הוא בהפיכתו לשחקן מוביל ומתווה דרך, בהבסת האיסלאם הגי'האדי, אויב האנושות, במלחמת העולם השלישית אותה הוא כפה על עולם בלתי מוכן. ישראל חייבת לשמש כמנהיגה בתחומים הביטחוניים, הצבאיים והאסטרטגיים  במלחמת העולם השלישית מול הג'יהאדיזם. בהמשך מודגם תרחיש עתידני, שבו ישראל מהווה אור לגויים, הן מבחינת המנהיגות המדינית מוסרית שהיא מיישמת, הן מבחינה צבאית ואסטרטגית. מודגמת מתקפה צבאית, 'מתקפת ששת השעות' מתקפת רובו לוחמה, שבו הלוחמים הם הרובוטים, המופעלים מרחוק כאשר 1500 מיעדי הטרור הבכירים של הג'יהאדיזם, מוכים במהלך בליץ מהיר חזק וחירורגי תוך פחות מ6 שעות

מבואר תהליך הפיכתו של צה"ל ל'צבא טכנולוגיה לישראל" המיישם בפועל את תורת הרובו-לוחמה המתקדמת, המאפשרת לישראל עליונות מוחלטת בשדה הקרב, תוך הוצאת הלוחמים, פעם ראשונה בהיסטוריה משדה הסכנה ומהפך דרמטי  בתורת הלחימההנהגת המלחמה החדשה, מהווה גם תקדים מוסרי שמהותו, שחרור מהקרבת מיטב הנוער למולך המלחמה, שעד כה אומנם היה הכרח קיומי ועתה הפך לעול מוסרי ואיוולת צבאית כאחד.

תחום נוסף שבו על ישראל להפוך לשחקן מוביל ומתווה דרך הוא רפואת העתיד, שמשמעותה החשובה יותר, הינה הארכת תוחלת החיים הבריאה, או, בניסוח מהפכני יותר: ריפוי 'מחלת הזקנה', כפי שכבר מוגדר תהליך ההזדקנות והבליה, על ידי חוקרים ועתידני רפואה מובילים.  תהליך ריפוי מחלת הזקנה, סביר שיימשך לאורך המאה ה-21. הזקנה מוגדרת בפי חוקרים פורצי דרך בתחום, כ'מחלת הזקנה'. בתחום רפואת העתיד נצפה ביכולות ריפוי מדהימות של כל המחלות, עם הפיכת מדע הרפואה לחלק אינטגראלי של טכנולוגיות המידע, גידול מופלא של השליטה של האדם בגופו, התפתחות רפואת הננו הבשלה, ההתערבות הרפואית בתכנות הגנטי של התאים עצמם, מלמטה למעלה, רפואת תאי גזע ריג'נרטיביתמהתאים לרקמות ולאיברים. ואומנם לכל היכולות הננו-טכנולוגיות וביו-ננוטכנולוגיות הנפתחות קיימים גם תרחישי יום הדין, כי הטכנולוגיה, היא תמיד חרב פיפיות, ונגזר על המין האנושי בכל מקרה לבחור בחיים.

נסיקתם של טכנולוגיות הננוהשליטה בטבע מלמטה למעלה  bottom up approach עומדת לאפשר הופעתן של טכנולוגיות מהפכניות לתיקון נזקי הסביבה, הזיהום, וההרס הסביבתי; ומאידך, אנרגיות סולאריות בעיקר, בשפע בלתי נדלה ובתוך כך, פיתרון יסודי של המחסור באנרגיה ועידן של חירות אנרגטית. 

התאוצה הטכנולוגית, מהווה את התשתית הפיזית, החומרית, וגם הקוגניטיבית, להתגשמות עידן אחרית הימים, שבשעריו כבר בנו. מה משמעותה של התאוצה הטכנולוגית, שעל ברך הנסיקה שלה כבר נמצאת ישראל וכיצד על ישראל לגלוש על 'הצונאמי' הטכנולוגי הבלתי נמנע, כדי להגשים את ייעודה מקדמת דנא.

החיבור מצביע על הדרך הלכה למעשה לתחייה הלאומית שמשמעה גם הגשמת ייעודו האוניברסאלי של עם ישראל בעת הזאת. ישראל במשמע העם היהודי, במדינת ישראל במאה העשרים ואחת. העם בעל המנדט האלוקי והגשמי להגשים עתה את ייעודו הארצי והרוחני כאחד.

רקע אישי רלוונטי:

בשנת 1987, יזמתי את המגעים הראשונים בין ממשלת הליכוד לנציגי אש"ף, כפי שנודעה כפרשת עמירב, מגעים, שהבשילו שנים אחר כך למתווה אוסלו. ספרי 'האימה והתקווה' שיצא לאור באותה שנה בישר ופירט את הפרמטרים המדיניים של מה שהתגשם מאוחר יותר כהסכם אוסלו. הייתי בין יוזמי המפגשים עם ראשי אש"ף וערפאת כחלק מתהליך ההתפייסות, שקדם לאוסלו ואף היווה זרז לאוסלו. גם אחד מתוך שניים בישראל שנידונו וריצו חודשי מאסר בגין עבירה על חוק איסור המפגשים עם ארגוני טרור (הראשון היה אייבי נתן). הלכתי לכלא גאה, נתמך על ידי השמאל בישראל, אני מציין זאת כדי להמחיש עד כמה האמנתי ופעלתי לקידום השלום הישראלי פלשתיני.  אולם אבוי, לא עברו שנים מעטות וחזוני החל להתגשם ונחשף כמציאות בלהות, של טרור ויעדי שמד וג'ינוסייד, "שתי מדינות לשני עמים" הפך ברבות הימים לקו פרשת המים של התקינות הפוליטית הגלובאלית.

העולם כולו תומך, בעודו חותר לקריעת לבת ארצנו, ומסירתה לאויב שוחר השמדתנו תוך התכנסותנו "לגבולות אושוויץ", ולהתפוררות פנימית, תוך שאליטות של עם חוברות אל האויב ויחד דוחפים לחיסולה של מדינת הלאום היהודי, תחת הכותרות 'תהליך השלום' זכויות האדם ומזרח תיכון חדש.לאליטות אוסלו ותומכי מדינה פלשתינית לא משנה שהמזרח התיכון החדש התגלה כחזון בלהות. הם בשלהם.

כנגד סילוף היסטורי זה, שהיה לי חלק ביצירתו המוקדמת, כשפעלתי בתום לב, עוד בטרם נפגש החזון עם המציאות, אני חש חובה  במחצית השנייה של חיי לתקן את אשר עוויתי במחצית הראשונה.

ספר זה הוא האנטי תיזה של אוסלו ובה אני, מאדריכלי הפרמטרים המדיניים שהתקבלו לבסוף בהסכמי אוסלו, מכה על חטא וחוזר בתשובה ומציג משנה הפוכה לחלוטין, של יעוד לאומי, ממונף על ידי הגניוס היהודי, על ידי תודעת ייעודו הייחודי של עם ישראל כאור לגויים, וגם תוך הצגת תרחיש עתידני ביחס לייעודו, עתידו והנהגתו של עם ישראל.

בחלקו השני של הספר, כסף בר-קיימא וחירות כלכלית, נפרסת היריעה של המהפכה הכלכלית הגדולה, היא מהפכת כסף ריבוני בר-קיימא ויצירת כלכלה חדשה בישראל, עושר לכל, כפי שלא היה בהיסטוריה. חברת שפע לכל, באופן שהבריות יתקשו להעלות בדעתםובכך תגשים ישראל את יעודה לשמש כאור לגויים כלכלי, מודל פעולה אוניברסאלי. מהפכת כסף ריבוני בר-קיימא במשולב עם המהפכה הלאומית ובמינוף של התאוצה הטכנולוגית, יוצרים את הסינרגיה  הנדרשת להצלחת מהפכות אלה, לקידומו של עם ישראל בארצו ממעמד של מדינה מוקעת, למדינה שהיא  מנהיגת האנושות להגשמת עידן אחרית הימים.

כעם המוביל והמתווה דרך במאבקה המוצלח של האנושות כולה לשלב גבוה יותר של הקיום האנושי, מבחינה מוסרית, חירות האדם על גופו, שטרם נודעה, חירות כלכליתהבראת כדור הארץ, ביטחון הקיום, דעת השם יתברך, מדע הקב"ה.   ..  כִּי-מָלְאָה הָאָרֶץ, דֵּעָה אֶת-יְהוָה, כַּמַּיִם, לַיָּם מְכַסִּים (ישעיהו י"א, כ"ט) בכל המובנים.

היות עם ישראל אור לגויים הוא ייעוד הגנוז בעצם מהותו של עם ישראל מקדמת דנא. אין בכך חלילה התנשאות, נהפוך, זוהי תרומה של עם ישראל לכלל האנושות, ייעוד שעתה מתייצב לפתחנו ודוחק מאוד, לתקן עולם ומלואו במלכותו של השם יתברך.

ב וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית-יְהוָה בְּרֹאשׁ הֶהָרִים, וְנִשָּׂא, מִגְּבָעוֹת; וְנָהֲרוּ אֵלָיו, כָּל-הַגּוֹיִם ג וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים, וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל-הַר-יְהוָה אֶל-בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב, וְיֹרֵנוּ מִדְּרָכָיו, וְנֵלְכָה בְּאֹרְחֹתָיוכִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה, וּדְבַר-יְהוָה מִירוּשָׁלִָם ד וְשָׁפַט בֵּין הַגּוֹיִם, וְהוֹכִיחַ לְעַמִּים רַבִּים;".. (ישעיה ב,)

 

2all - בניית אתרי אינטרנט